Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 18 september 2018
utorok, 18 september 2018 00:00

9. zasadnutie Národnej osvetovej rady

9. zasadnutie Národnej osvetovej rady

9. zasadnutie Národnej osvetovej rady, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra v Belehrade, bolo venované kvalite vo vzdelávaní.

top