Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - sobota, 07 október 2017
sobota, 07 október 2017 00:00

3. medzinárodná konferencia

3. medzinárodná konferencia

V organizácii Vojvodinského pedagogického ústavu sa 7. októbra konala v Novom Sade 3. medzinárodná konferencia na tému Interkulturálnosť vo vzdelávaní 2017, na ktorej sa v mene NRSNM zúčastnila koordinátorka Svetlana Zolňanová.

XIII. ROČNÍK PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV

XIII. ROČNÍK PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV sa uskutočnil v Békešskej Čabe 6. a 7. októbra 2017.

top