Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 11 október 2017
streda, 11 október 2017 00:00

Prezentácia učebných osnov a štandardov

Prezentácia učebných osnov a štandardov

Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov, na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, poriadal prezentovanie nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a nové osnovy založené na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj dodatkov z dejepisu.

top