Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 17 júl 2018
Mimoriadna schôdza Výboru pre vzdelávanie

14. (mimoriadne) zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa uskutočnilo  v utorok, 17. júla 2018 v miestnostiach ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči za prítomnosti členov výboru a riaditeliek škôl s vyučovacím jazykom slovenským, v ktorých sa evidujú problémy: v Kulpíne, Kysáči, Báčskom Petrovci, Pivnici a v Selenči.

top