Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - piatok, 17 november 2017
Výbor pre informovanie rokoval o konkurzoch

V piatok 17.11.2017 v miestostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila sa 7. schôdza Výboru pre informovanie.

top