Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - pondelok, 06 november 2017
pondelok, 06 november 2017 00:00

Zasadala Komisia pre štipendiá

Zasadala Komisia pre štipendiá

6. novembra 2017  zasadala  v priestoroch NRSNM Komisia pre štipendiá.  Na štipendium sa prihlásili nasledovní kandidáti:

top