Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - piatok, 10 apríl 2020
Informácie ohľadom diaľkovej výučby 13

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 15. 04. 2020 v čase 7.45 -9. 45

v stredu sa vysiela slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok pre 5. – 8. ročník

20.04. a 22. 04. pre 1. – 4. ročník, 23. a 24. 04. pre 5. – 8. ročník

-          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

pondelok, utorok – Veľkonočné prázdniny

15.04.2020/streda

15.00 - šiestaci: fyzika

15.30 - siedmaci: zemepis

16.00 - štvrtáci: matematika

16 .30 - ôsmaci: zemepis

17.00 - siedmaci: fyzika

16.04.2020/štvrtok

15.00 - piataci: dejepis

15.30 - siedmaci: matematika

16.00 – šiestaci: zemepis

16.30 - ôsmaci: biológia

17.00 - šiestaci: fyzika

17.04.2020– 20.04.2020

Veľkonočné prázdniny

21.04.2020/ utorok

15.00 – piataci: dejepis

15.30 – šiestaci: biológia

16.00 – siedmaci: zemepis

16.30 – ôsmaci: matematika

17.00 – piataci: zemepis

22. 04. 2020 /streda

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – siedmaci: dejepis

16.00 – piataci: biológia

16.30 – ôsmaci: zemepis

17.00 – piataci: zemepis

23. 04 2020 / štvrtok

15.00 – šiestaci: fyzika

15.30 – šiestaci: matematika

16.00 – siedmaci: zemepis

16.30 – piataci: dejepis

17.00 – siedmaci: chémia

17.30 - šiestaci: fyzika

24. 04.2020/ piatok

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – piataci: matematika

16.00 – siedmaci: dejepis

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – ôsmaci: chémia

17.30 – šiestaci: fyzika

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pokračuje v spolupráci s vládou AP Vojvodiny, ktorá vyčlenila prostriedky na preklady a titulkovanie vzdelávacích obsahov a hodín pre žiakov ôsmych tried pre predmety, z ktorých sa skladajú záverečné skúšky a ktoré boli odvysielané v srbskom jazyku prostredníctvom Rádio-televízie Srbska.

Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí navštevujú vyučovanie v slovenskom, maďarskom, rusínskom a rumunskom jazyku, môžu sledovať vyučovanie na kanáli RTV a RTS YouTube prostredníctvom odkazu https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/playlists.

Zadaním odkazu v nastaveniach videa je potrebné zvoliť titulky v maďarskom, rusínskom, slovenskom alebo rumunskom jazyku.

Okrem toho ministerstvo pokračuje v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, národnými a miestnymi / menšinovými médiami, aby všetci žiaci mohli uplatniť svoje právo na vzdelávanie v ich materinskom jazyku a aby v spolupráci s učiteľmi realizovali prípravu, nahrávanie a vysielanie hodín v ôsmich jazykoch národnostných menšín, v ktorých sa koná kompletné vyučovanie.

Všetky informácie o dištančnom vzdelávaní v stave núdze sú dostupné v maďarskom, albánskom, chorvátskom, bosenskom, bulharskom, rumunskom, rusínskom a slovenskom jazyku na odkaze https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php.

top