Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - utorok, 09 február 2021
utorok, 09 február 2021 12:27

Prezentovaná kniha

Prezentovaná kniha

Za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny koncom roku 2020 vyšla kniha autora Jaroslava Miklovica Zoznam Vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914-1918. Kniha bola slávnostne prezentovaná širšiemu auditóriu v Dome kultúry v Starej Pazove 5. februára 2021. V mene NRSNM sa na promócii zúčastnili: predsedníčka, Libuška Lakatošová, ktorá sa prítomným aj prihovorila, Janko Havran a Svetlana Zolňanová.

Zverejnené vNRSNM
utorok, 09 február 2021 11:44

Z návštevy predsedníčky NRSNM Selenče

Z návštevy predsedníčky NRSNM Selenče

Dňa 2. februára 2021 – na Hromnice – sa predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová spolu s členmi NRSNM Svetlanou Zolňanovou a Jurajom Súdim zúčastnila na nešporných službách Božích v evanjelickom chráme Božom v Selenči. Privítal ich Mgr. Miroslav Poničan, kaplán – administrátor CZ Selenča. Po príhovore pani predsedníčky, v ktorom poznamenala, že cirkev, Matica slovenská a národnostná rada, patria k sebe a nemožno ich od seba odlúčiť, predsedníčke sa poďakoval i dozorca tohto CZ Juraj Čapeľa. Predsedníčka NRSNM v pokračovaní navštívila i Rímskokatolícku farnosť Najsvätejšej Trojice v Selenči.

Zverejnené vNRSNM
top