Tel/Fax
+381 21 422 989
4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov

V Báčskom Petrovci dňa 17. decembra 2016 v Galérii Zuzky Medveďovej bola vernisáž 4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku.

štvrtok, 15 december 2016 00:00

Výstava Vianočná pohľadnica

Výstava Vianočná pohľadnica

Vo štvrtok 15. decembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bola usporiadaná 13. medzinárodná výstava detských prác pod názvom Vianočná pohľadnica.

sobota, 10 december 2016 00:00

Jednotná mozaika Srbska

Jednotná mozaika Srbska

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra 2016 v Belehrade  bol po prvýkrát uskutočnený veľtrh venovaný národnostným menšinám pod heslom Jednotná mozaika Srbska.

Druhé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku

Dňa 9. decembra 2016 vo veľkej sieni Obce v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku pod názvom Motivačné aktivity s detským čitateľom.

štvrtok, 08 december 2016 13:43

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých je základom kvalitnej prezentačnej činnosti v oblasti kultúry, ktorá je zároveň i prioritným cieľom Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť Výboru pre kultúru.

Podelené učebné pomôcky v Čeláreve, Bielom Blate a Báčskej Palanke

23. septembra navštívili podpredsedníčka VPV, Tatiana Naďová a Koordinátorka pre vzdelávanie PU „Mladosť“ v Báčskej Palanke, kde sa dohodli s riaditeľom PU o angažovaní vychovávateľky Elizabety Novákovej z Báčskeho Petrovca na vyučovanie alternatívneho programu slovenského jazyka pre 23 deti – dve skupiny v Báčskej Palanke. 8. 12. im potom odovzdali aj učebné pomôcky, podporené aj Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

top