Tel/Fax
+381 21 422 989
nedeľa, 01 október 2017 00:00

Návrh vybraných publikácií

Návrh vybraných publikácií

Na základe žiadosti Ministerstva kultúry a informovania Republiky Srbsko NRSNM podporila daný návrh ministerstva keď ide o nákup vybraných publikácií pre knižnice v roku 2017.

sobota, 30 september 2017 00:00

SPRÁVA Z CESTY

SPRÁVA Z CESTY

Dňa 30. septembra 2017 sa deti z Báčskeho Petrovca zúčastnili festivalu BITEF Polyfónia v Belehrade. Na festivale o 14:30 hod. vystúpili s predstavením Strom minulosti, strom budúcnosti, ktoré pripravili v rámci letného projektu Abrakadabra.

streda, 27 september 2017 00:00

Správa z návštevy Obce Inđija

Správa z návštevy Obce Inđija

V stredu, 27. septembra t.r. predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Ján Brna a podpredseda MSJ a predseda Osvetovej komisie MSS, Janko Havran, navštívili Obec Inđiju, kde ich prijal predseda Zhromaždenia obce Inđija, Milan Predojević s riaditeľmi predškolskej ustanovizne a základnej školy v Krčedine.

utorok, 26 september 2017 00:00

22. Petrovské dni divadelné

22. Petrovské dni divadelné

V dňoch od 22. do 26. septembra 2017 v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa uskutočnili 22. Petrovské dni divadelné, ktoré mali madzinárodný ráz.

pondelok, 18 september 2017 00:00

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

12. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa konalo v pondelok, 18. septembra 2017 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

sobota, 16 september 2017 00:00

Výstava Michala Madackého

Výstava Michala Madackého

Dňa 16. septembra 2017 v Galérii Slovenského národného domu v Kysáči bola otvorená retrospektívna výstava umeleckých a úžitkových fotografií Michala Madackého pod názvom FOTORETROSPEKTÍVA.

top