Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 27 január 2017 00:00

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

Stretnutie Koordinácie národnostných rád

25.01. sa v priestoroch rómskej národnostnej rady v Belehrade stretli predstavitelia Koordinácie národnostných rád na tému vzdelávania. NRSNM na zasadnutí predstavovala koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

pondelok, 23 január 2017 00:00

Zo zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Zo zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 23. januára 2017 o 13.00 hod. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo piate zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomní boli: Ján Slávik (predseda), Michal Ďurovka, Vladimír Valentík, Anna Medveďová, Viera Miškovicová, Martin Prebudila, Juraj Súdi (členovia) za prítomnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej.

Stretnutie Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád

V stredu 18. januára 2017 v priestoroch Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja v Belehrade sa za prítomnosti štátnej tajmníčky, Gordany Predićovej, uskutočnilo stretnutie predsedov Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád slovenskej, maďarskej, rumunskej, rómskej, vlašskej, bunevskej, bosnianskej a chorvátskej národnostnej menšiny.

štvrtok, 29 december 2016 00:00

Udelené ceny literárnych súťaží

Udelené ceny literárnych súťaží

Na sklonku minulého roka – 29. decembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bolo slávnostné vyhodnotenie súbehov časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Zároveň boli udelené aj autorské výtlačky nových kníh Slovenského vydavateľského centra, vydaných v roku 2016. Úvodné slová patrili predsedníčke NRSNM Anne Tomanovej Makanovej.

27. 12. koordinátorka pre vzdelávanie navštívila štátnu tajomníčku Ministrstva osvety, vedy a technologického rozvoja, Gordanu Predić a dohodla spôsob realizácie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry pre školy v Novom Sade a v Petrovaradíne, kde minister odmietol financovať skupiny s 12. a 13. žiakmi.

top