Tel/Fax
+381 21 422 989
sobota, 29 apríl 2017 00:00

V Žiline na odbornom seminári

V Žiline na odbornom seminári

V dňoch  26. až 29. apríla 2017 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po piatykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre profesorov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy.

streda, 19 apríl 2017 00:00

Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

Členovia Výboru pre informovanie NRSNM sa 19. apríla stretli v Národnostnej rade Slovákov v Novom Sade.

pondelok, 10 apríl 2017 00:00

O spolupráci so Slovákmi v Rumunsku

O spolupráci so Slovákmi v Rumunsku

10. apríla sa koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, predsedníčka Školskej komisie pre MSS Anna Medveďová a predsedníčka ASP Mária Andrášiková, stretli s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Rumunsku Pavelom Hlásznikom, a riaditeľkou slovenského gymnázia v Békeščabe.

1. zasadnutie Organizačno správnej rady 24. Detského divadelného festivalu 3 x Ď

V pondelok 10. apríla 2017 v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 24. Detského divadelného festivalu 3xĎ.

nedeľa, 09 apríl 2017 00:00

Súťaž zo slovenčiny

Súťaž zo slovenčiny

Oblastná súťaž zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania pre žiakov základných škôl sa uskutočnila 9. apríla 2017 na ZŠ mladých pokolení v Kovačici, hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, 15. októbra v Pivnici a na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne.

Podpora ľudských práv a nulovej tolerancie k diskriminácii

Kancelária pre ľudské a menšinové práva Vlády Republiky Srbsko v rámci IPA 2013 Twinning projektu Podpora ľudských práv a nulovej tolerancie k diskriminácii zorganizovala dňa 5. apríla 2017 v Paláci Srbsko v Belehrade výcvik pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín za podpory Európskej únie.

top