Tel/Fax
+381 21 422 989
Zo zasadnutia Koordinácie pre vzdelávanie

V priestoroch Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny, v Belehrade, sa 17. mája 2017 konalo zasadnutie Komisie pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, ktorým aj naďalej bude predsedať naša koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová.

utorok, 16 máj 2017 00:00

Zasadnutie Aktívu slovenčinárov

Zasadnutie Aktívu slovenčinárov

V priestoroch NRSNM sa 16. mája konalo zasadnutie Aktívu profesorov slovenčiny, ktorí vyučujú žiakov slovenčinu na srbských školách.

Zasadala Koordinácia národnostných rád v Novom Pazare

12. - 13. mája 2017 v Novom Pazare zaznamenali Deň zástavy. Pri tej príležitosti zasadala Koordinácia národnostných rád národnostných menšín, na ktorej sa zúčastnili Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

piatok, 05 máj 2017 00:00

Zasadal Aktív riaditeľov škôl

Zasadal Aktív riaditeľov škôl

5. mája sa v miestnostiach NRSNM v Novom Sade uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku

Zakladajúce zasadnutie komisie, ktorú riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. zvolal, sa konalo na pôde tejto inštitúcie 3. mája 2017. Po prebraní menovacích dekrétov, ktoré pán riaditeľ Hajduk odovzdal jednotlivým členom komisie, nasledovala pracovná časť zasadnutia.

sobota, 29 apríl 2017 00:00

Vansovej Lomnička 2017

Vansovej Lomnička 2017

V dňoch 28. – 29. apríla 2017 v Banskej Bystrici sa uskutočnil 50. Festival v umeleckom prednese žien poézie a prózy známy ako Vansovej Lomnička.

top