Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 02 december 2019 19:45

Slávnostné zasadnutie NRSNM

Slávnostné zasadnutie NRSNM

Dňa 28. novembra 2019 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na tomto slávnostnom zasadnutí bol iba jeden bod programu rokovania – mimoriadne udeľovanie plakiet NRSNM zaslúžilým jednotlivcom. Totiž na 9. zasadnutí Národnostnej rady, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2019 v Novom Sade – v súlade s článkom 10, bod 8 Zákona o národnostných radách národnostných menšín a s článkom 2 a 10 Štatútu Národnostnej rady ako i podľa zhodnotenia Komisie na udelenie cien a plakiet Národnostnej rady, Národnostná rada vyniesla Rozhodnutie o mimoriadnom udeľovaní plakiet Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dvom významným osobnostiam, ktoré v nemalej miere ovplyvnili a poznačili spoločenský a národný život slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

IMG 9128-min

 

 

         Sú to Jej Excelencia – Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade, ktorá čoskoro končí svoj mandát ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku. Týmto sa jej Národnostná rada osobitne poďakovala za vynikajúcu spoluprácu s našou strešnou inštitúciou Slovákov v Srbsku, ako i za jej obetavosť a za jej osobné angažovanie sa v prospech našej slovenskej národnostnej menšiny. Druhým oceneným bol profesor doktor Ján Kišgeci. Bolo skutočne veľké množstvo dôvodov na to, aby Dr. Kišgecimu NRSNM udelila plaketu nielen za šírenie dobrého mena našej krajiny, ale i za prezentovanie vojvodinských Slovákov na tých najvyšších vedeckých úrovniach, ale i za jeho prínos k zveľaďovaniu kultúrnej identity a zvyšovanie spoločenského a národného povedomia. Zasadnutie moderovala a plakety udeľovala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, laudatio na ocenených zostavila Anna Horvátová a prečítala ich Danica Vŕbová. Program zasadnutia mimoriadne slávnostne dotvorila hudobná dvojica – Boris Babík, operný spevák a Dr. Juraj Súdi, ktorý ho sprevádzal vokálmi a hrou na klavíri.

pondelok, 02 december 2019 19:40

Odborné stretnutie pre učiteľov

Odborné stretnutie pre učiteľov

Na ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 28. novembra 2019 prebiehalo odborné stretnutie učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na stretnutí, na tému Kreatívny učiteľ v IK prostredí, sa zúčastnili učitelia zo základných škôl v Báčskom Petrovci, Silbaši, Kysáči, Starej Pazovye Erdevíku a Hložanoch. Odborné stretnutie organizovali Vojvodinský pedagogický ústav, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov.

 IMG-3410391f8e56060ac796c23a78d5ea12-V.jpg

Okrem prednášateľov Vojvodinského pedagogického ústavu svoje prezentácie použitia IK technológií vo vzdelávaní prezentovali z kovačickej základnej školy Darina Poliaková, Anna Hrková a Vlado Šimek. Interaktívny šlabikár prezentovala Svetlana Zolňanová. Prítomných privítal aj predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Kolárik a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ako i riaditeľ domácej školy Miloš Krstovský.

pondelok, 02 december 2019 19:34

Návšteva školy v Iloku

Návšteva školy v Iloku

Delegácia učiteľov a žiakov zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v mene NRSNM navštívila 16. novembra 2019 žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny v Chorvátsku. Recitátori so svojou učiteľkou Miluškou Anušiakovou Majerovou, brali priamu účasť na programe Slovenčina moja v Iloku, ktorým Slováci v Chorvátsku zaznamenávajú svoju aktivitu na školách. Podujatie organizuje Slovenské kultúrne centrum Našice a ZŠ Julija Benešića v Iloku.

Verejná rozprava o zákonoh v Národnej rade

Výbor pre vzdelávanie, vedu,  technologický rozvoj a informatickú spoločnosť v čele s predsedom Muaremom Zukorlićom poriadal verejnú rozpravu o zákonoch z oblasti vzdelávania národnostných menšín v Srbsku. Rozprava sa uskutočnila 22. 11. 2019, v Národnej rade v Belehrade. V mene slovenskej národnostnej menšine sa na rozprave zúčastnili Libuša Simendićová a Svetlana Zolňanová, ktorá predstavila systém vzdelávania v slovenskom jazyku v Srbsku a vytýčila, že sa Národnostné rady pravidelne zúčastňovali v rozpravách zákonov z oblasti vzdelávania. Niektoré pripomienky na zákony boli prajne vyriešené, ako možnosť uvádzania bilingválneho vzdelávania a uvádzanie tolerancie a multietnickosti a multikulturalizmu, ako výchovného aspektu školy. Prajne je postavený aj Zákon o duálnom vzdelávaní a Zákon o učebniciach, no aj napriek tomu vydávanie učebníc v jazykoch národnostných menšín mešká. V Zákone o základnej škole je najväčším problémom slovné hodnotenie pre materinský jazyk s prvkami národnej kultúry a v Zákone o strednej škole jeho pozícia fakultatívneho predmetu. Ďalej Zolňanová podotkla potrebu zapojenia Národnostných rád do vypracovania novej stratégie o vzdelávaní na päťročné obdobie. 

IMG-16cd894da21ebb070b40d55bacf03673-V.jpg

pondelok, 25 november 2019 21:39

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici

Členovia detskej divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku a ZŠ Savu Šumanovića z Erdevíka prijali pozvanie a užiť si krásny zájazd, ktorý im zorganizovali učiteľky na ZŠ 15. októbra v Pivnici, Jarmila Čobrdová a Vesna Kámaňová 15. októbra 2019. Najmä, herci z Erdevíka zahrali divadelné predstavenie Mušky z gumipušky podľa scenára Daniely Legíňovej Sabovej a v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré získalo bronzovú plaketu na 26. Prehliadke 3xdĎ v Starej Pazove.

Erdevíčania priložili svoj kamienok do pestrej mozaiky príležitostého programu nielen prostredníctvom divadielka pre deti, ale aj svojou účasťou vo výtvarnom súbehu na základnej škole.

Pohostinní Pivničania sa snažili naplno venovať svojim hosťom a podať základné informácie o škole, dedine a o významných inštitúciach v osade. A tak sme spolu navštívili Diakonický dom, Slovenský evanjelický chrám Boží a Srbský pravoslávny kostol Uspenja Bogorodice. Srdečne nás uvítali členky Združenia žien z Pivnice, evanjelický kňaz a pravoslávny kňaz spolu s deťmi navštevujúce hodiny náboženstva. Projekt finančne podporili NRSNM a ÚSZZ.

IMG-8e45f37e7ea5fbd3e21e0e9947e91b99-V.jpg

 

IMG-6b6f4c0ec66ac26ef2f9087054ced1c1-V.jpg

IMG-a27e1cc90c4d7de8cc29efaeb8540ff9-V.jpg

utorok, 19 november 2019 21:12

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

12. novembra 2019 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zsadala Komisia pre štipendiá, ktorá analyzovala prihlášky na štipednium pre študentov na fakultách v Srbsku na akademický rok 20119/2020:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2019

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Martina Benková

Báčsky Petrovec

Poľnohospodárska fakulta

Lekárska fakulta , Nový Sad

4.

3.

2. Vladmír Ožvát

Kysáč

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, biológia

M.

 

3. Izabela Stošić

Stará Pazova

Filozofická fakulta v Novom Sade, nemecký jazyk a literatúra

4.

4. Marina Bartoš

Hložany

Fakulta technických vied, Nový Sad

Inžinier ochrany životného prostredia

M

5. Alena Kolár

Lug

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

6. Alexandra Čmelíková

Slankamenské Vinohrady

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

7. Janko Kolár

Lug

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, turizmus

3.

8. Teodora Belićová

Novy Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

9. Sanja Žjak

Jánošík

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia

M

10. Žiga Dario

Stara Pazova

Fakulta technických vied, Nový Sad

Softvérové a informačne technológie

2.

11. Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

12.Vladimír Ededy

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

13. Filip Bažík

Lug

Vysoká technická škola odborných štúdií u Novom Sadu, ochrana v práci

2.

14.Jan Andrášik

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

15. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, matematika

5.

16. Margaréta Makanová

Nový Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade,

Právnická fakulta v Novom Sade

1.

3.

17.Elena Vrška

Hložany

Fakulta technických vied v Novom Sade, biomedicínske inžinierstvo

4.

18. Vladimír -Vanja Valent

Selenča

Filozofická fakulta v Novom Sade, anglický jazyk a literatúra

3.

19. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovakistika

5.

20. Ivana Kovačić

Šid

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

21.Maria Garafiját

Padina

Ekonomická fakulta Belehrad

M oneskorelá

22.Aleksander Sládeček

Kovačica

Akadémia odborných štúdií

1.

oneskorelá

 

 

Komisia navrhuje udeliť štipendium na 10 splátok vo výške 4.000,00 nasledovne:

 

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Izabela Stošić

Stará Pazova

Filozofická fakulta v Novom Sade, nemecký jazyk a literatúra

4.

2. Alena Kolár

Lug

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

3. Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

4. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, matematika

5.

5. Margaréta Makanová

Nový Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade,

Právnická fakulta v Novom Sade

1.

3.

6. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovakistika

5.

 odluka.jpeg

 

top