Tel/Fax
+381 21 422 989

 V Belehrade sa 29. septembra na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva uskutočnilo pracovné rokovanie predsedov národnostných rád s ministrom Svetozarom Čiplićom venované otázkam organizácie volieb do národnostných rád. Rokovania sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová.
 Minister Čiplić prítomných zástupcov národnostných menšín informoval o spôsobe organizovania a realizácie volieb do národnostných rád, ktoré upravuje Zákon o národnostných radách národnostných menšín schválený 31. augusta 2009.
 Nový zákon predpokladá dva spôsoby volieb do národnostných rád a to priame voľby a voľby elektorské, resp. zastupiteľské.

 

V dňoch 2. – 12. septembra t.r. v Banskej Bystrici v Slovenskej republike prebiehal prvý edukačný kurz pod názvom Rozvoj kľúčových kompetencií v rámci projektu Mladí mladým, ktorého nositeľom je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a hlavným partnerom je Národnostá rada slovenskej národnostnej menšiny. Za pomoci lektora PhDr. Miroslava Valicu, PhD. sa 15 mladých ľudí zo Srbska zdokonaľovalo v mäkkých zručnostiach. Cieľom vzdelávania v tejto oblasti je zdokonalenie medziľudskej komunikácie, schopnosti prezentovať sa a zlepšenie interpersonálnych zručností. Medzi mäkké zručnosti, ktoré v rámci pobytu v Banskej Bystrici účastníci absolovovali, patria Osobnosti manažéra, Riadenie kariéry a časový manažment manažéra a Komunikácia manažéra. 

pondelok, 28 september 2009 07:14

Podpora najúspešnejším


Výbor pre vzdelávanie na svojej schôdzi, ktorá sa konala 15. septembra 2009 doniesol rozhodnutie u udelení finančnej pomoci:
1. pre gymnazistov báčskopetrovského gymnázia ubytovaných v internáte bezplatné ubytovanie v žiackom domove na školský 2009/2010 rok získali:
- Alexandra Balážová zo Starej Pazovy
- Filip Filip zo Starej Pazovy
- Ivan Beláni z Bášskej Palanky
- Martin Hložan z Báčskej Palanky
- Daniela Papová z Pivnice
- Vladimír Gages z Aradáča
2. pre gymnazistov kovačického gymnázia bezplatné učebnice a cestovné trovy v sume 150.000,00 dinárov na školský 2009/2010 rok
3. finančnú pomoc pre Natašu Križanovú zo Starej Pazovy v sume 3.000,00 dinárov mesačne  počas 10. mesiacov v školskom 2009/2010 roku
4. Ružene Šimoniovej – Černákovej finančnú pomoc vo výške 20.000,00 dinárov ako podporu pri obhájobe doktorskej dizertácii.

pondelok, 28 september 2009 07:12

Rady a MŠ

Predstavitelia Národnostných rád v Srbsku sa v utorok 22. septembra 2009.r stretli s predstaviteľmi Ministerstva školstva v Belehrade. Národnostné rady predstavovali Dragan Marčel, Svetlana Zolňanová, Irina Papugová, Miroslav Kalenjuk a Ivan Moskaljuk a Ministerstvo školstva (MŠ) Vesna Fila, zástupkyňa Ministra a Mira Petrov, spolupracovníčka v MŠ.
Uzáveri rokovania:
1. MŠ dáva záruku, že sa racionalizácia vo vzdelávaní nebude sprevádzať na menšinových školách. Každá národnostná menšina si určí školy, ktoré majú trvaloudržateľný rozvoj a MŠ tým školám dáva záruku, že sa u nich nebudú zlučovať a zatvárať triedy, ak škola disponuje odbornými kádrami.
2. Materinský jazyk s prvkami národnej kultúry je na školách voliteľný predmet. Každá škola má za úlohu zaradiť na listinu voliteľných predmetov aj tento predmet, rodičia si pre svojich žiakov môžu zvoliť svoj materinský jazyk aj keď je to pre žiaka druhý voliteľný predmet a každá školská správa je povinná zabezpečiť škole prostriedky pre učiteľský plat. Pre všetky problémy, ktoré vznikajú v spolupráci so školskými správami je určený inšpektor, ktorý bude spolu s predstaviteľmi menšín riešovať konkrétne otázky.

štvrtok, 24 september 2009 06:15

DFS Pramienok pobudol v Banskej Bystrici

 

DFS Pramienok, ktorý pôsobí pri ZŠ Jána Kollára v Selenči, pobudol od 05. – 14.07. t.r. v Banskej Bystrici v SR v Letnej škole ľudového tanca. V rámci kurzu prezentovali v Aule Beliana na Univerzite Mateja Bela svoje tance a naučené choreografie zo širšieho Podpoľania. 14 detí zo Selenče so svojimi vedúcimi a riaditeľkou školy nadviazali družbu s deťmi z Banskej Bystrice, z Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republike. Navštívili aj 44. festival na Detve.Za úspešný zájazd vďačia NRSNM, Univerzite Mateja Bela z Banskej Bystrice a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči.

Akcia odovzdávania slovníkov (Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu) Výboru pre informovanie NRSNM pokračovala v piatok 18. septembra t.r. v Báčskom Petrovci. Finančné prostriedky na kúpu slovníkov poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vlády Slovenskej republiky. Predseda VPI Samuel Žiak a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová navštívila redakcie  Televízie Petrovec, Petrovských novín, Nového života, Zorničky, Roviny, Info kanálu obce Báčsky Petrovec, ako aj Slovenskú redakciu TV Báčska Palanka. Predstavitelia Výboru pre informovanie, okrem toho, že predstavili činnosť Výboru, sa s členmi týchto redakcií porozprávali o kladných a negatívnych stránkach novinárskeho života u nás. Musíme držať spolu a komunikovať medzi sebou, zhodli sa hlavná a  zodpovedná redaktorka TV Petrovec Mária Lovreová, zodpovedná redaktorka Petrovských novín Anna Dudášová, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra (v rámci ktorého vychádza Zornička, Nový život a Rovina) Vladimír Valentík, člen redakcie Nový život Víťazoslav Hronec, šéfredaktor Zorničky Pavel Matúch, šéfredaktor Roviny Ján Hlaváč, novinárka Info kanálu obce BP Milina Madacká a novinárka TV BAP Tatiana Lomenová.

top