Tel/Fax
+381 21 422 989

 

Na Republikovej súťaži zo slovenského jazyka v Hložanoch 15.05.2010 zasadal aj Aktív slovenčinárov.

utorok, 18 máj 2010 06:51

3. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú
3. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY
pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať vo štvrtok 20. mája 2010 v termíne od 9.30 – 11.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.
Prihlášky na tel. číslo: 021 / 422 – 989 (Vladimíra Dorčová, koordinátorka)

Vážené kolegyne,
 PU Poletarac zo Starej Pazovy zorganizuje v utorok, 18.05.2010 roku ukážkový deň.
 Aktivity sú plánované zo začiatkom o 9,00h a budú zorganizované vo viacerých vekových skupinách z hudobnej kultúry, slovenského jazyka, matematiky a poznávania prírody. 
 Prosím kolegyne aby sa zúčastnili na týchto, pre predškolské ustanovizne, vzácnych aktivitách v
 čo väčšom počte.
 Touto cestou pozývame všetky vychovávateľky do staropazovskej škôlky na otvorený deň a výmenu skúseností. Svoju účasť potvŕďte  na tel: 063/7576568.

PU Poletarac                    Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM:                       
V. Hurbana 13                        PaedDr. Svetlana Zolňanová
Stará Pazova

Plán a program Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2010

Komisia pre hudobnú činnosť NRSNM sa aj v roku 2010 mieni zasadzovať o zvyšovanie kvality  hudby vojvodinských Slovákov a to na všetkých úrovniach – začnúc ochotníckou činnosťou, manifestovanou najmä na vrcholných festivaloch a manifestáciách vojvodinských Slovákov až po vysokú umeleckú činnosť, v ktorej vynikajú jednotlivci – umelci z radov vojvodinských Slovákov.

Aj v roku 2010 sa Komisia pre hudobnú činnosť bude zasadzovať o
• skvalitnenie hudobných festivalov
• skvalitnienie produkcie slovenskej hudby
• rozvoj hudobno-teoretických prístupov
• zabezpečovanie archívneho materiálu pre výskumy
• popularizáciu slovenskej hudby v Srbsku a v zahraničí
• vedenie kádrovej politiky v oblasti hudby a manažmentu v kultúre

Vzhľadom na to, že hudobné pole u vojvodinských Slovákov nemá špecializovné inštitucionálne krytie, Komisia si na rok 2010 zaumienila založiť Asociáciu slovenských hudobníkov v Srbsku, ktorej prvoradým cieľom by bolo zoskupiť tvorivých hudobníkov a realizovať hore uvedené ciele. Asociácia by sa v budúcnosti mala vyprofilovať v serióznu organizáciu, ktorá by bola partnerom najväčších hudobných podujatí, podporovala by tieto podujatia kádrovo a zabezpečovala prostriedky pre tie položky, ktoré sú pre hudobný festival najdôležitejšie – pre kvalitu hudby.

Vzhľadom na obmedzené finančné možnosti, ktorými disponuje Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, na rok 2010 navrhujeme realizovať už overené projekty:

VI. muzikologickú konferenciu, ktorá by bola venovaná téme Hudobná pedagogika    
Letný dirigentský kemp (v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov)       
Vydanie zvukovej nahrávky Mladé talenty II                       
Prezentácia slovenskej vojvodinskej hudby v zahraničí                    
    
Predsedníčka
Komisie pre hudobnú činnosť
Výboru pre kultúru NRSNM
Milina Sklabinská

streda, 12 máj 2010 15:51

Plán práce a finančný plán

Plán práce a finančný plán Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

 1. Finančná účasť NRSNM pri vydávaní časopisu Dolnozemský Slovák v podobe hradenia honorárov autorom zo Srbska
 2. Reprezentatívne zájazdy víťazov našich najväčších hudobno-tanečných a divadelných festivalov na popredné festivaly do Slovenskej republiky :

• Víťaz Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj odchádza na Podpolianske slávnosti v Detve
• Víťaz Detského folklórneho festivalu Zlatá brána odchádza na Detský folklórny festival do Duloviec
• Víťaz Prehliadky slovenských divadiel Vojvodiny odchádza na Scénickú žatvu do Martina
• Víťaz  Festivalu detských divadelných inscenácií 3xĎ odchádza s pravidla do Šale na festival  Divadelná Šaľa, prípadne na iné festivaly rovnakého obsahu.
 3. Zabezpečiť účasť Slovákov zo Srbska na manifestácii Na jarmoku v Rumunsku v     roku 2010
 4. Pracovné a finančné koncipovanie a participácia v realizácii SNS

Hlavné ciele v oblasti kultúry a umenia vojvodinských Slovákov na rok 2010

 Podobne ako i v minulých rokoch VPK plánuje podporiť naše tradičné festivaly, prehliadky a iné manifestácie.

 Inštitucionalizácia Slovenských národných slávností ( SNS ) sa z roka na rok ukazuje ako všetko viac potrebná, takže sa VPK znovu pokúsi to spraviť a bude to jedna z priorít v bežnom roku.

 Hlavnou a najväčšou prioritou VPK NRSNM v roku 2010 bude oficiálne, systémové doriešenie štatútu NÁRODNÉHO MÚZEA v Báčskom Petrovci, inštitúcie celoslovenského a širšieho významu, aby sa naša jediná muzeálna inštitúcia v právnickom zmysle osamostatnila ( v súčasnosti pôsobí v rámci Slovenského vojvodinského divadla ). V minulom roku Národné múzeum   na používanie na neurčitú dobu dostalo priestor  chmeľového skladu v Báčskom Petrovci a preto sa  VPK NRSNM zúčastní vo vyriešovaní problému adaptácie a rekonštrukcie tohto skladu.
Predseda Výboru pre kultúru NRSNM
Miroslav Mikľan

streda, 12 máj 2010 15:49

Plán a program Výtvarnej komisie

Plán a program Výtvarnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2010

• Výstavy: Galéria Zuzky Medveďovej
1. Výstava Mire Brtkovej- monografický katalóg, prop. materiál     
2. Výstava Jaroslava Supeka – katalóg,prop. mater                             
3. Prvé bienale slovenských výtvarnikov amatérov - katalóg, propagačný materiál 
4. Výstava Miška Bolfa, autorova päťdesiatka                                     
• Reštaurácia obrazov Z.Medveďovej                                          
• Umelecká výstava v záhraničí, Slovensko – cesta, katalóg          
                            
V Novom Sade
3.9.2009 
Predseda Komisie
Mgr. Pavel Čáni

top