Tel/Fax
+381 21 422 989

 

Vo štvrtok 10. decembra 2009 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie. Predseda výboru Samuel Žiak prítomných členov informoval o Návrhu Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu o voľbe riaditeľa NVU Hlas ľudu, ktorý nadobudne platnosť až po schválení Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je zakladateľom Hlasu ľudu.  Správna rada tejto ustanovizne podporila Samuela Žiaka ako jediného kandidáta, ktorý sa na súbeh prihlásil. Okrem toho, Žiak pripomenul, že je vypísaný konkurz na zodpovedného redaktora mládežníckeho časopisu Vzlet (otvorený je do 19. decembra 2009).

štvrtok, 10 december 2009 15:03

Udelené ceny Zorničky a Nového života

V utorok 08. decembra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bolo udeľovanie cien  najlepším prácam tohtoročnej literárnej súťaže Zorničky a Nového života sprevádzané príležitostným programom, na ktorom vystúpili mladí hudobníci: pianista Marek Stupavský a gitaristi Boris Zaviš, Miroslav Sabadoš a Martin Kulík. Odmeneným oboch súbehov ceny pre najlepšiu prózu a poéziu zabezpečil Výbor pre kultúru NRSNM, ktorý finančne hradil aj prácu členov oboch komisií. Na začiatku prítomných privítala Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre vojvodinských Slovákov a potom sa prihovoril Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Udeľovanie cien a príležitostný program moderoval Pavel Matúch, šéfredaktor časopisu Zornička.

V pondelok 7. decembra 2009 v úrade NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie vysokoškolských štipendií NRSNM. Komisia NRSNM sa tohto roku rozhodla udeliť štipendium na akademický rok 2009/2010 v desiatich mesačných splátkach vo výške 5 tisíc dinárov až štrnástim slovenským študentom, ktorí študujú v Srbsku. Pri podpisovaní zmluvy so študentami, prítomným sa prihovorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorí zdôraznili, že cieľom štipendovania slovenských študentov, študujúcich v Srbsku je zabezpečovanie kvalitných, odborných deficitných kádrov v oblasti školstva, informovania a úradného používania jazyka. Tiež zdôraznili, že finančné prostriedky pre štipendiá NRSNM sú vyčlenené z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie (10), Výboru pre informovanie (3) a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma (1).

streda, 09 december 2009 20:02

Schôdza Výboru pre vzdelávanie

Výbor pre vzdelávanie na schôdzi uskutočnenej 04.12.2009 rozhodol:
- aby PS pre vzdelávanie v rámci sieti stredných škôl s vyučujúcim jazykom slovenským schválil zápis do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011 na Gymnáziu v Báčskom Petrovci 3 triedy - 90 žiakov a na Gymnáziu v Kovačici 1 triedu – 30 žiakov,
- aby sa Miroslavovi Jurajovi Belovi z Pivnice poskytla jednorázová finančná pomoc pri výplate školného v sume 25.000,00 na prekvalifikáciu za profesora fyziky,
- aby sa Etno deň konal na ZŠ Branka Radičevića v Novom Sade, ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici a na ZŠ Vuka Karadžića v Báčskej Palanke,
- aby sa Dr. Mária Myjavcová z Báčskeho Petrovca navrhla na odmenu Medailu Svätého Gorazda, ktorú udeľuje MŠ SR.

S cieľom zabezpečiť lepšiu a pohotovú propagáciu výzvy a významu zápisu do osobitných voličských zoznamov pre potreby volieb Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 2010, Výbor pre informovanie NRSNM vo štvrtok 3. decembra 2009 v úrade NRSNM v Novom Sade zorganizoval stretnutie so zodpovednými redaktormi troch slovenských pokrajinských médií – Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad, Slovenskej redakcie TV Vojvodiny a týždenníka Hlas ľudu. Predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a tajomník NRSNM Ladislav Čáni ešte raz poukázali na význam týchto volieb. So šéfredaktormi Milinou Florianovou, Jánom Čemanom a Michalom Ďugom sa predstavitelia NRSNM dohodli na systematickom infomovaní o zápise, čo už v značnej miere naše média robia.

piatok, 04 december 2009 07:13

Informácia

V priestoroch Rady sa v pondelok 07.12.2009 o 14h budú podpisovať zmluvy so štipendistami.

top