Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 14 október 2009 05:55

Kovačický október


V rámci tradičného kultúrneho podujatia Kovačický október v sobotu 10. októbra odhalili busty dvom významným Kovačičanom – evanjelickému farárovi a národovcovi Jánovi Čaplovičovi a prvému predsedovi Matice slovenskej v Juhoslávii Jankovi Bulíkovi. Pri tejto príležitosti Dušanovi Čaplovičovi, vnukovi Jána Čaploviča a súčasnému podpredsedovi vlády Slovenskej republiky udelili čestné občianstvo Kovačice. Slávnosti sa zúčastnili viaceré významné osobnosti spoločenského a politického života: podpredseda vlády Srbska Božidar Ðelić, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, Jeho Exelencia veľvyslanec SR v Belehrade Igor Furdík, minister pre ľudské a menšinové práva Srbska Svetozar Čiplić, podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
Toto kultúrne podujatie finančne podporila NRSNM.

streda, 14 október 2009 05:20

Hajdušičania dostali Slovenský dom


 Pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do Hajdušice, resp. založenia obce, bol v nedeľu 11. októbra KUS-u Bratstvo odovzdaný Slovenský dom. Kúpu tohto objektu finansovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili, okrem iných,  Jeho Exelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík a podpredsedníčka Výkonnej rady AP Vojvodiny, pokrajinská tajomníčka pre informácie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.
 Kúpu domu sa uskutočnilo zrealizovať ani dva mesiace od vzniku samotnej myšlienky o potrebe zabezpečenia takéhoto priestoru. Teraz už len treba dúfať, že sa Hajdušičanom tento objekt podarí zrekonštruovať do takej podoby, aby sa z neho stal dôstojný stánok slovenskej kultúry, ktorý s potešením budú navštevovať aj tí starší aj tí mladší Hajdušičania.


V sobotu 10. októbra t.r. sa na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici uskutočnil šachový turnaj Zornička Open 2009 v organizácii Slovenského vydavateľského centra a redakcie detského časopisu Zornička. Podľa slov zodpovedného redaktora Zorničky Pavla Matúcha, turnaja, ktorý bol zorganizovaný už tretí rok za radom, sa zúčastnilo sa okolo 60 žiakov z takmer všetkých slovenských základných škôl. Šampiónom Zornička Open 2009 sa stal Daniel Peťkovský z Kulpína, kým vicešampiónom je Vladimír Kriška z Hložian. Dvom najúspešnejším mladučkým šachistom, ktorí si šachovú zručnosť zmerali vo finálovom zápase so živými figúrkami, koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Vladimíra Dorčová udelila priliehavé vzácne odmeny – šachové súpravy.


 V Starej Pazove, v stredu 7. 10. 2009 slávnostne otvorili dopisovateľstvo slovenského týždenníka Hlas ľudu. Otvorenia sa zúčastnila pokrajinská tajomníčka pre informovanie a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predseda obce Stará Pazova Goran Jović, úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak a šéfredaktor týždenníka Michal Ďuga.
 Otvorenie tohto regionálneho dopisovateľstva pre Sriem je výsledkom úspešnej spolupráce NRSNM s miestnou samosprávou. Miestnosť, v ktorej bude pôsobiť dopisovateľstvo, poskytla totiž miestna samospráva a NRSNM zabezpečila technické vybavenie potrebné na jeho optimálne fungovanie.
 Pri tejto príležitosti koordinátorka NRSNM pre informovanie Vladimíra Dorčová odovzdala dopisovateľke Hlasu ľudu zo Starej Pazovy Anne Lešťanovej  komplet slovníkov slovenského jazyka ako súčasť širšieho projektu podpory slovenských médií vo Vojvodine.
 Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prítomných informovala, že sa Národnostná rada rozhodla udeliť stredoškoláčke Nataši Križanovej štipendium vo výške 3000 dinárov mesačne a jej rodine aj jednorazovú finančnú pomoc. Mimoriadne štipendium a podpora boli udelené z dôvodu  zložitej finančnej a sociálnej situácie v ktorej sa ocitla táto  početná, deväťčlenná rodina.

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2009 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma, ktoré bolo vynesené na schôdzach Výborov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendiá študentom, ktorí študujú na vysokých školách v Srbsku.

Podmienky pre uchádzačov:

pondelok, 12 október 2009 00:51

90 rokov gymnázia v Báčskom Petrovci

 

V sobotu, 3. októbra Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci oslávilo 90 rokov svojho pôsobenia. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vo svojom príhovore pri tejto príležitosti hovorila o význame gymnázia pri zachovaní slovenského jazyka a tradícií,  a prispela k rekonštrukcii budovy svojou autoritou pri zabezpečení finančných prostriedkov:
- od Vlády slovenskej republiky 213 000 eúr,
- z Ministerstva školstva v Srbsku 10.000.000 din.
- z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 5.000.000 din.

Budúce generácie ich, verím, budú spomínať v dobrom. 

top