Tel/Fax
+381 21 422 989

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského z Bratislavy informuje, že vzhľadom na nedostatočný počet prihlásených záujemcov sa plánovaná Letná škola žurnalistiky (v dňoch 3.-9.07.2011),  ktorú pripravovalo Centrum ďalšieho vzdelávania UK, neuskutoční.

 

Republikové ministerstvo kultúry, informovania a infomačnej spoločnosti v piatok 3. júna 2011 zverejenilo Návrh stratégie rozvoja system verejného informovania v Republike Srbsko.
Návrh vypracovala pracovná skupina, ktorej predstaviteľov navrhli srbské novinárske združenia, asociácie a ministerstvo. Jej členmi boli profesor Fakulty politických vied Rade Veljanovski, právnik Slobodan Kremenjak, Jelena Surčulija z Fakulty politických vied, hlavný redaktor týždenníka Vreme Dragoljub Žarković, hlavný redaktor agentúry Fonet Zoran Sekulić, ako aj marketingový odborník Igor Avžner a odborník pre európske mediálne právo Danilo Nikolić. Vo vypracovaní ako pozorovatelia účinkovali aj predstavitelia OSCE a expert EÚ za podpory veľvyslanectva Veľkej Británie.

 

ŠANCA  PRE  VŠETKÝCH

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,

Slovenská republika

moderná slovenská súkromná vysoká škola otvorená potrebám študentov ovládajúcim slovenský jazyk  v Srbsku  ponúka:

atraktívny akreditovaný bakalársky študijný  program „Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch“   vhodný pre:

- maturantov
- rodinných podnikateľov,
- manažérov malých a stredných podnikov  v Srbsku

Miesto konania výučby:

Informačno – konzultačné stredisko Kovačica, Srbsko

piatok, 03 jún 2011 00:00

Škola v prírode s výcvikom tenisu

 

Škola v prírode s výcvikom tenisu pre žiakov škôl s vyučujúcim jazykom slovenským
Bola uskutočnená v Banskej Bystrici ( 14. – 20. máj 2011). Účasť brali žiaci zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

Ciele podujatia:
- nácvik a zdokonaľovanie základných techník tenisu
- nácvik netradičných hier
- rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť, vytvárať kladný vzťah k prírode a jej ochrane
- upevniť kolektív, získať nových priateľov a prostredníctvom vzťahov si vypestovať trvalý záujem o letné športové aktivity.

pondelok, 30 máj 2011 12:39

Návšteva štátneho tajomníka

 

 Dňa 25. mája t.r. štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky navštívil Maticu Slovenskú, Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V jeho spoločnosti boli: generálna riaditeľka Sekcie pre medzinárodné styky Dagmar Hupková, vedúca kancelárie ŠT Adriana Talajová, veľvyslanec Slovenskej rebubliky v Belehrade Ján Varšo a konzulka Katarína Stehlíková. V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára sa uskutočnilo slávnostné udelenie Medailí sv. Gorazda našim eminentným osvetovým pracovníkom - Dr. Michalovi Týrovi a Anne Medveďovej.
 V popoludňajších hodinách štátny tajomník navštívil Základnú školu Jána Kollára v Selenči, kde selenčskí žiaci pripravili priliehavý privítací program. Cieľom bolo prezentovať prácu na škole prostredníctvom ukážok z rôznych aktivít: folklórnej, literárnej, recitačnej, hudobnej. 

pondelok, 30 máj 2011 12:33

O mediálnej stratégii po druhý-krát

 

Vo štvrtok 26. mája 2011 v Novom Sade sa uskutočnila 2. schôdza tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja médií v slovenskej reči na území našej krajiny.
Členovia diskutovali o vyplnených dotazníkoch, ktoré zaslali médiá, informujúce (aj) po slovensky v najširšom zmysle, a prišli k uzáveru, že chýbajú údaje o 14 mediálnych inštitúciách, ktoré sa v nadchádzajúcich dvoch týždňoch pokúsia zoskupiť. Oto Filip tiže navrhol, aby sa vypracoval aj prehľad školsých časopisov, keďže práve v ich redakciách sa prebúdzajú novinárske žilky. Na stretnutí sa hovorilo aj o vypracovaní etickéhokódexu slovenských novinárov v Srbsku, ktoré má na starosti členka Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií VPI NRSNM Anna Šimáková, pričom sa členovia uzhodli na tom, že je potrebné do kódexu vsunúť aj konkretizáciu vzťahu novinár – inzercia.

top