Tel/Fax
+381 21 422 989

 

 Žiaci základných škôl z Erdevíka, Bingule a Ľuby sa v dňoch 8. 07. - 14. 07. 2011 zúčastnili Letnej školy ľudových remesiel a odmenení žiaci z Republikovej súťaže zo slovenského jazyka sa zúčastnili Detskej krajanskej univerzity na Slovensku. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici bola miestom, kde sa slovenskí žiaci z Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska učili rôznym remeslám, ako sú: maľba na skle, hrnčiarstvo, drotárstvo a textilné techniky. Účastníci Detskej univerzity absolvovali prednášky z histórie, lesníctva, kultúry a umenia Slovenska a potom si na tvári miesta získané vedomosti i overili. Navštívili Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Lesnícky skanze a čiernohronskú železnicu, Matejov dom, galériu a Radnicu v B. Bystrici, Štiavnické tajchy a pobudli v rozprávkovej krajine Habakuky v Donovaloch. Po ukončení žiaci dostali certifikáty. Vedúcou tohto užitočného zájazdu bola učiteľka slovenského jazyka Ruženka Ďuríková z Erdevíka a spolu s Paeddr. Svetlanou Zolňanovou, predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM, konali pedagogický dozor. Ako hovoria, žiaci sú spokojní ako dopadol zájazd a dúfajú, že sa o rok zúčastnia ešte niektorých letných škôl a že budú mať možnosť spoznávať kultúru a kultúrne dedičstvo našich predkov.

 

S cieľom prispieť k neustálemu skvalitňovaniu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..., Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM v roku 2011 okrem iného vypracovala i dotazník, ktorý bol zdrojom  prieskumu verejnej mienky o festivale. Dotazníky boli vytlačené v srbčine a slovenčine a rozdelené všetkým súborom a značnému počtu návštevníkov v deň festivalu. Tiež boli dotazníky vypracované aj v elektronickej forme a sprístupnené na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Výskum priniesol mnoho zaujímavých konfrontačných výsledkov, názorov, konkrétnych návrhov ale i kritických názorov na obsahovú stránku festivalu. Anketa umožnila zhotoviť evaluáciu festivalu, z ktorej organizátori nasledujúcich ročníkov FF TT budú môcť čerpať, za účelom realizácie vždy kvalitnejšieho a verejnosti pútavejšieho Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

 

Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku počas Slovenských národných slávností (SNS) organizuje Jarmok tradície a gastronómie Slovákov na Dolnej zemi.
Jarmok bude v sobotu 6. Augusta 2011 roku, od 13,00 do 20,00 hodiny na ulici Maršala Tita v Báčskom Petrovci.
Jarmoku sa zúčastnia slovenské spolky žien, členky Asociácie, iné spolky a združenia zo slovenských osád, ktoré pestujú kultúru a tradíciu Slovákov vo Vojvodine a hosťujúce združenia.
Jarmok početným návštevníkom ponúkne slovenské gastronomické špeciality: petrovskú klobásu, svadobnú kapustu, domáce vína, tradičné kysnuté koláče a cukrové pečivá : svadobný koláč, kífle, sadlové buhničky, makové rezance a pirohy, makový koláč, rejteš, herovky, šprice, medové koláčiky a ďalšie špeciality.
Na jarmoku sa zúčastnia aj výrobcovia suvenírov, remeselníci s tradičnými výrobkami, výtvarníci a ostatní umelci.
Počas jarmoku sa na námestí budú striedať speváci a hudobníci zo slovenských osád, ktorí doplnia jarmokovú atmosféru.
Tešíme sa na stretnutie na slovenskom jarmoku v Báčskom Petrovci.
ASSŽ

 

Reprezentantom detského slovenského folklóru zo Srbska na 15. ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach bol DFS Jánošíček z Jánošíka, ktorý sa tu zúčastnil ako laureát minuloročného festivalu Zlatá brána.
Tridsaťčlenná výprava mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov z Jánošíka pobudla na Slovensku v dňoch 22. - 24. júla 2011. Väčšina z nich sa v krajine svojich predkov ocitla po prvýkrát. A už tento fakt, ako i krásne privítanie v Dulovciach, možnosť prezentovať svoju krajinu a vystupovať pred početným obecenstvom, nové priateľstvá, známosti a zážitky, budú určite dôvodom prečo si Jánošíčania na tento zájazd budú spomínať dlhé roky.
A veríme, že aj ich úspešné vystúpenia utkvejú v pamäti návštevníkom tohtoročných  Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností. Veď ich kroje, spevy, hudbu, tance, ako i samotný prednes obdivovali mnohí, tak odborníci ako i iní milovníci folklóru.

 

Stredoškoláci zo Srbska, ktorí boli odmenení na Republikovej súťaži zo slovenčiny, sa v termíne od 19. – 24. 06. 2011 zúčastnili päťdňového pobytu v Bratislave. Z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na Slovensko odišlo 8 dievčat, a to prváčky Miroslava Šimovičová, Michaela Tárnociová, Jana Domoniová; druháčky Jaroslava Slavková, Zuzana Rybárová, Melinda Radičová a štvrtáčky Silvia Bohušová a Blaženka Melichová. Pod dozorom prof. slovenčiny Jany Tordajiovej boli aj žiačky zo Starej Pazovy, tretiačka Ingrid Vargová (Gymnázium Branka Radičevića) a Jarmila Hricová (Ek. obch. škola Vuka Karadžića). Pobyt a stravovanie boli zabezpečené. Cestu hradil Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Účastníkov dohromady bolo okolo 30, a to z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska, Švajčiarska a Srbska.

 V Novom Sade minulý týždeň prebiehala  3. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM). Na začiatku zasadnutia členovia komisie rokovali o schválených celomenšinových festivaloch a kultúrnych podujatiach Slovákov žijúcich v Srbsku.
 Správu Organizačného výboru 41. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... a správy posudzovacích komisií tohto festivalu komisia  posunie na schválenie Výboru pre kultúru NRSNM.

top