Tel/Fax
+381 21 422 989

V pondelok 5. septembra 2011 po štvrtýkrát zasadali členovia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma s cieľom urobiť revíziu rozpočtu výboru na rok 2011.

Na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá vysvetlila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPÚPJAP v čele s predsedom Pavlom Marčokom predbežne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 10,5 %.

Členovia rokovali aj o sčítaní obyvateľstva v októbri 2011, keď odsúhlasili heslo kampane, v ktorej NRSNM vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej menšiny, aby sa prihlásili k svojej národnosti – Potvrďme, že sme a prihlásme sa k svojej národnosti.

pondelok, 05 september 2011 09:21

Letná škola ľudového tanca

Žiaci ZŠ 15. októbra z Pivnice, členovia tanečnej odbočky Slniečko od 8. do 14. júla 2011 absolvovali kurz IV. ročníka Letnej školy ľudového tanca, ktorý organizovalo Centrum celoživotného vzdelávania UMB z Banskej Bystrici.
Zúčastnilo sa 29 žiakov s tromi vedúcimi učiteľkami, ubytovaných v hoteli Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch. Počas pobytu účastníkom boli k dispozícii kritériá spĺňajúce nácvičné miestnosti, hotelový bazén, športové ihriská a zdravotná pohotovosť bola na zodpovedajúcej úrovni.
Denný harmonogram bol každodenne maximálne realizovaný a to takýmto poradím:
9.00 – 9.30 - rozcvička
9.40 - 12.00 – práca na sále, nácvik spevu a tancu
12.00 – 13.50 - obed a odpočinok
14.00 – 18.00 – práca na sále, nácvik spevu a tancu
18.00 – 18.30 - večera
19.30 – 22.00 - voľnočasové aktivity, ktoré účastníci samoiniciatívne trávili pri živej hudbe (harmonikový sprievod M. Drugu)

 Na sklonku roka 2010 bolo v Segedíne dohodnuté, že treba zorganizovať ďalší spoločný dolnozemský projekt v oblasti vzdelávania a to medzinárodný workshop pod názvom Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity 2011. Koordináciu podujatia znovu mala na starosti Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Workshop sa konal v malebnom prostredí Vysokých Tatier, v Tatranských Matliaroch v dňoch 24.-26. augusta t. r. Keďže sa takéto spoločné stretnutie mladých z Dolnej zeme už v minulom roku ukázalo ako veľmi užitočné, organizátori sa rozhodli znovu ho uskutočniť v krajine našich predkov, na Slovensku. Vznikla tak aj ďalšia možnosť pre účastníkov oboznámiť sa zároveň aj s historickými a prírodnými skvostami materskej krajiny.

piatok, 02 september 2011 16:19

2. Dolnozemský divadelný tábor

V dňoch 25. až 28. augusta 2011 sa v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax v Kovačici uskutočnil 2. ročník Dolnozemského divadelného tábora. Zúčastnilo sa ho 18 frekventantov z Kysáča, Báčskej Palanky, Bieleho Blata, Dobanoviec, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a dvaja účastníci z Rumunska. Organizovala ho Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a realizáciu pomohol aj Dom kultúry 3.októbra v Kovačici. Seminár bol zameraný na postupné  zdolávanie základov pohybového divadla – Herec a jeho telo, - pohyb na scéne.  Okrem edukačnej zložky tábor  mal za úlohu  skvalitniť prezentácie a inscenácie slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, následníkmi  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi. Lektori boli Ján Makan, profesionálny režisér  a Saša Krga, choreograf,  tanečník a kostýmový výtvarník. Seminár slávnostne otvorila a na záver dielní udelila certifikáty účastníkom Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom bola Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM) prebiehal v dňoch od 17. do 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci. Zúčastnilo sa ho 21 frekventatntov z Hložian, Báčského Petrovca, Dobanoviec, Bieleho Blata, Šídu, Pivnice, Nového Sadu, Starej Pazovy, Latite a Selenče. Tohtoročný seminár nemal dolnozemský charakter a preto sa na ňom, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nezúčastnili vedúci súborov zo susedných štátov.

streda, 10 august 2011 14:08

Otvárací program 50. SNS

 

 V Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla  05. augusta 2011 boli oficiálne otvorené jubilejné 50. Slovenské národné slávnosti (SNS). Úlohu hostiteľky mala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová – Makanová  a prítomným sa na úvod prihovorili  predseda obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová – Melichová, minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Predrag Marković a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák.  Jubilejné 50. SNS otvoril veľvyslanec Slovenskej Republiky v Belehrade Ján Varšo.

top