Tel/Fax
+381 21 422 989

Zoznam uchádzačov prijatých na kurz Slovenský jazyk a odborné predmety pre krajanov maturantov: 

Marija Krajči
Vesna Krajči
Tatiana Korčokova
Aleksandar Durčok
Danijel Ristic
Stefan Ristic
Sanela Považan
Leona Luna
Xenia Daniela Poslon
Stevan Mijalovic
Anna Lomen
Ana-Leda Pop
Jovana Tica
Jelena Tica
streda, 06 jún 2012 23:00

Metodický kurz v Selenči


 
 Význam slova kurz vo výkladovom slovníku znie: “krátkodobý cyklus lekcií v istom odbore”. Jeden z takýchto akreditovaných cyklov lekcií prebiehal v sobotu 26.mája t.r. na ZŠ Jána Kollára v Selenči pod vedením eminentných metodikov zo Slovenska. Tento kurz bol určený pre učiteľov základných škôl, no užitočné poznatky na ňom nadobudli aj niekoľkí stredoškolskí profesori. Finančne a organizačne tento kurz zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácia slovenských pedagógov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 

 110 poslucháči z Báča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, Padiny, Pivnice, ako aj vzácni hostia z Chorvátska boli rozdelení do viacerých skupín podľa svojich odborov. 

Folklórny festival Tancuj, tancuj.., 42. v poradí prebiehal 19. mája 2012 v Hložanoch. Organizátormi tohtoročného festivalu boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany a KOS Jednota Hložany.
Rozhodnutie odbornej poroty v zložení Martin Urban, Marijan Pavlov, Milorad Lonić (hodnotili tance) a Marta Týrová (hodnotila kroje) na festivale je takéto:
Zlaté pásmo v kategórii tancov získali:
SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, FS Klasy, štylizovaný tanec: Ňeďaľeko od Vojki je Pazova. Autor choreografie: Zlatko Ruman.
SKUS Jánošík z Jánošíka, obyčaj: Kapusťička kislá, moja žena frišká. Autorka choreografie: Katarína Mosnáková.

utorok, 29 máj 2012 07:23

Otvorený deň v Petrovci

V predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci sa 23. 05. 2012 uskutočnil Otvorený deň. 39 účastníčok akreditovaného programu odborného zdokonaľovania v materinskej reči malo príležitosť sledovať ukážkové hodiny a prezentáciu knihy Medovníček Dr. Jarmily Hodoličovej. Aj táto aktivita je podporená Výborom pre vzdelávanie NRSNM.

V piatok, 18. 05. 2012 prebiehala na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Republiková súťaž zo slovenského jazyka. Súťaž organizovalo Ministerstvo školstva a vedy, Slovakistická vojvodinská spoločnosť a  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a hmotne ju podporila obec Stará Pazova. Pri tejto príležitosti zasadal aj Aktív slovenčinárov na ktorom sa predstavil staropazovský školský časopis Okienko, a Dr. Anna Makišová hovorila o slovenských priezviskách. Školám boli rozdelené nástenky zo slovenského jazyka, dar Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

2. Bienále slovenských výtvarníkov amatérov sa začne 25. mája o 20.00 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Svoje umelecké diela tu predstavia  57. slovenskí umelci zo Srbska (Padina, Kovačica, Boľovce, Kulpín, Odžak, Kysáč, Aradáč, Stará Pazova, Hložany, Báčsky Petrovec, Šabac, Pivnica a Selenča). Bienále je súčasťou osláv Dňa Petrovca.
Kurátor výstavy je Vladimír Valentík a finančne ju zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny.
Bienále potrvá do 30. júna 2012.

top