Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 21 jún 2011 21:27

Aktivity z Dolnozemskej dohody

09. 06. 2011. roku sa uskutočnilo v Nadlaku v Rumunsku stretnutie koordinátorov z oblasti vzdelávania inštitúcií, ktoré sú podpisovateľmi Dolnozemskej dohody. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásznik a Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Peczenyová. Analyzované boli poriadania, ktoré sa z oblasti vzdelávania majú organizovať do konca roka v zastúpení spomínaných organizácií z oblasti vzdelávania. Dolnozemský remeselnícky tábor bude organizovať NRSNM v Báčskom Petrovci od 14. – 19. 08. 2011. Stretnutie Dolnozemských učiteľov sa bude konať v Nadlaku v Rumunsku od 07. – 09. 10. t.r. Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov sa bude konať v Maďarsku na Čabianskom gymnáziu od 14. - 16. 10. 2011. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Tatranských Matliaroch (SR) už pravidelne organizuje stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční od 28. – 31. 07. t.r.  Organizátorom týchto podujatí v mene Srbska je Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 

V dňoch od 30.05. do 8.06. 2011 žiaci II.a, II.b, IV.a a IV.b triedy spolu so svojimi učiteľkami A. Petrášovou, R. Súdiovou, T.Ragovou a V. Folťanovou pobudli v Škole v prírode na Slovensku, v Liptovskom Jáne.

Cesta bola realizovaná prostredníctvom agencie d.o.o.Adut Travel z Báčskej Palanky.
Ukutočnená bola návšteva akvária v Budapešti.
Ubytovanie bolo poskytnuté v hoteli Sorea Ďumbier v dvojposteľových izbách s kúpelňami. K dispozícii boli učebne, počítač a internet.
NÁPLŇ VÝLETOV:

V stredu 8. júna 2011 v obvyklom popoludňajšom termíne v budove Dnevnik v Novom Sade sa stretli jazykoví redaktori, novinári a redaktori slovenských redakcií na 11. kurze jazykovej kultúry. S profesorom Jurajom Glovňom pokračovali v cibrení slovenského mediálneho jazyka, s dôrazom na frazeologizmy a frazeologické spojenia, ich aktualizáciu a kontamináciu.
Po letnej prestávke na ďalšom kole kurzu sa novinári stretnú v októbri.

 

 Pri príležitosti prvého výročia uskutočnenia prvých volieb do národnostných rád  podľa nového Zákona o národnostných radách národnostných menšín Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, štátnu správu a lokálnu samosprávu v spolupráci s Delegáciou európskej únie v Republike Srbsku usporiadalo pracovné stretnutie so zástupcami konštituovaných národnostných rád národnostných menšín. Zasadnutie sa uskutočnilo 06. júna 2011 v Belehrade.
 Na zasadnutí sa hovorilo o aktivitách národnostných rád počas uplynulého roku. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na tomto zasadnutí zastupovali Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Jarmila Čendićová predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.


Program 18. DFF Zlatá brána - Kysáč 2011

piatok 24. júna 2011
- o 18.00 h v Predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských kresieb Môj malý svet
- o 18.30 h v Roľníckom družstve otvorenie Bodkovanej výstavy Spolku kysáčskych žien
- o 19.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány spoločný koncert žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra z Kysáča a Hudobnej dielne DO, RE, MI z Nového Sadu
- o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány bábkové predstavenie Adamko medzi chrobáčikmi v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského z Bratislavy informuje, že vzhľadom na nedostatočný počet prihlásených záujemcov sa plánovaná Letná škola žurnalistiky (v dňoch 3.-9.07.2011),  ktorú pripravovalo Centrum ďalšieho vzdelávania UK, neuskutoční.

top