Tel/Fax
+381 21 422 989

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu už pravidelne, v rámci svojich podujatí pre zahraničných Slovákov, organizuje aj Letnú školu ľudového tanca. Tohto roku sa po prvýkrát k tancu pripojili aj hudobníci zo Selenče a z Békešskej Čaby z Maďarska. Tanečná skupina, ktorá počítala okolo 120 členov, okrem účastníkov detského folklórneho súboru Pramienok zo Selenče pod vedením riaditeľky PaedDr. Svetlany Zolňanovej, zahŕňala aj deti z Viedne z Rakúska, z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska, ako aj folklórne súbory Sálašan z Nadlaku a Limbora z Prahy. Pracovalo sa v troch vekových skupinách, podľa tanečných schopností a deťom sa venovali vedúci folklórneho súboru Matičiar z Banskej Bystrice. Podujatie organizovalo Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a vďaka patrí aj Národnostnej rade a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí podporili cestu pre deti zo Selenče.

Dôkaz, že Hložančania majú dlhú tradíciu v pestovaní, zachovávaní a zveľaďovaní slovenských tancov a obyčají je aj ten, že už po 7-krát reprezentovali slovenský folklór zo Srbska-Vojvodiny na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Tohtoročné Folklórne slávnosti 47. v poradí prebiehali v dňoch 5. až 8. júla.
Aj tentokrát Slovenský kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian ako laureát vlaňajšieho Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.. ukázal obecenstvu, že si Slováci zo Srbska cez stáročia uchránili pred zánikom národné zvyky, obyčaje, tance, spevy a hudbu svojich predkov. Mladšia a strašia tanečná skupina z Hložian odtancovala tance, ktoré pripravil Jaroslav Kriška a zaspievali pesničky pod taktovkou Rastislava Struhára. Vystúpili v nedeľu 8. júla na folklórnom koncerte, ktorého réžiu mal na starosti choreograf a tanečný metodik Martin Urban.

štvrtok, 12 júl 2012 12:13

Program SNS 2012

29. júla 2012 (nedeľa)

19.00  – Vernisáž výstavy Z klenotnice našich rodičov (priestory SPŽ)

1. augusta 2012 (streda)

19.00 – Vernisáž výstavy Matici k sviatku (KŠH s predajnou výstavou kníh SVC)

20.00 – Vernisáž  výstavy olejomalieb Jána Brnoliaka Rok na dedine (Galéria Zlaté remeslá)

 

2. augusta 2012 (štvrtok)

18.00 – Vernisáž výstavy Petrovské pohľady IV.  Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO, Ul. Maxima Gorkého 17)

20.00 – Stretnutie  slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom, B. Palanka)

 20.00 – Výstava  k 70-tke akademického maliara Milana Súdiho (ÚKVS, Nový Sad)

štvrtok, 12 júl 2012 07:54

Letná škola OBSE v Kladove

V období od 1-6 júla v Kladove sa uskutočnil seminár na tému Tradicía, kultúra a rodová rovnosť, ktorý mal za cieľ poukázať na postavenie žien v spoločnosti. Na seminári prednášali Dr. Zilka Spahić Šiljak, riaditeľka letnej školy, Dr. Biljana Sikimić, Dr. Daša Duhaček, Dr. Svenka Savić, Dr. Snežana Milivojević a Zorana Antonijević. Najprv sa hovorilo o historií rozvoja ideí ženských práv, základných konceptov pohlavia a rodu, a potom o právnych predpisoch z oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti ako sú: Charta o ľudských a menšinových právach a občianskych slobodách, Dohovor o eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien, Zákon o rodovej rovnosti atď. Letnú školu organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Evrope (OBSE) a seminára sa zúčastnili koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM Mária Čániová a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Lydia Čemanová.

Nedávno na Slovensku v Bratislave a v Nových Zámkoch pobudli aj naši dolnozemskí Slováci, ktorí získali odmeny na súbehu Prečo mám rádslovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Ocenenými boli: Maja Vargová žiačka IV. 2 z Kysáča, taktiež Kysáčanka, šiestačka Aňa Marčoková, brat a sestra Marína a Miroslav Valentíkovci z Kulpína, ktorí predstavovali gymnázium v Petrovci, ôsmačka Anna Havranová zo Starej Pazovy, šiestačka Hana Čížiková z Kovačice, Patricia Kmeťková a Filip Herček z Pivnice. Pivničanov sprevádzala pani učiteľka Anka Nedićová. Ocenenou pedagogočkou je a odmenu získala aj pani profesorka Anna Legíňová z Kysáča. Slávnostný program bol v Nových Zámkoch.

štvrtok, 05 júl 2012 15:13

Odmenení na Výtvarnej súťaži

Za spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a šporu SR Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala Výtvarnú súťaž. Z 224 výtvarných prác, ktoré prišli z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska desťročný Ivan Ďoťoš získal prvú odmenu v kategórii od 11 – 15 rokov. Ináč, predsedníčka poroty pani Katarína Luckienwiczová pochválila Srbsko, lebo im z našej krajiny prišlo až 157 prác. Odmenení sú aj Petrovčania Damjan Ilić a Ondrej Spevák, potom Darko Iker, Anna Havranová, Valentína Hricová, Jana Balážová a Zdenka Baková zo Starej Pazovy, ktorá tiež pobudla na Slovensku. Všetci vyjadrujú vdaku pani Drugovej a pani Murgašovej, ktoré sa o nich výborne starali.

top