Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 06 marec 2012 14:33

47. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici v dňoch 9. 03. až 12. 03. 2012 bude prebiehať 47. v poradí festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli.  

P R O G R A M:
Nedeľa 4. marca
9.30 – 13.00 Skúška so spevákmi zo Sriemu a z Banátu (v miestnostiach SKUS Pivnica)
14.00 – 18.00 Skúška so spevákmi z Báčky (v miestnostiach SKUS Pivnica)

V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave, 19.marca t. r. bude slávnostné otvorenie spoločnej výstavy pod menom Súčasné výtvarné umenie v Srbsku, na ktorej budú vystavovať 22 naši akademickí výtvarníci. Ako jadro tejto výstavy poslúžila expozícia 11. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, ktoré bolo otvorené 10. 12. 2011 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Výstavu organizuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s Galériou Zuzky Medveďovej z Báčskeho Petrovca a Galériou SND z Kysáča.

štvrtok, 01 marec 2012 09:20

Národnostná rada zasadala deviatykrát

V zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade, sa 27. februára uskutočnilo deviate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, prvé v tomto roku. Z dvadsiatich deviatich členov Národnostnej rady na zasadnutí boli prítomný dvadsiati štyria členovia, čo znamenalo, že zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Otvorila ho predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Na rokovacom programe bolo 16 bodov, týkajúcich sa činnosti Národnostnej rady v minulom, a plánov na rok 2012.

štvrtok, 01 marec 2012 09:11

Zima s knihou 2012

Tradičné podujatie Zima s knihou sa začalo vo februári najprv v Hložanoch potom pokračovalo 22. februára vo vynovenej knižnici Michala Babinku v Kysáči. Nasledovať budú večierky v Kovačici, Padine, Pivnici, Starej Pazove, Novom Sade a v Báčskom Petrovci. Organizátorom podujatia Zima s knihou je Slovenské vydavateľské centrum a spoluorganizátormi sú Vybor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jednotlivé knižnice, spolky alebo ustanovizne, v ktorých podujatie prebieha.

V Galérii Jána Koniareka v Trnave1.marca 2012 bude vernisáž výstavy Pavla Čániho Padinský zázrak. Výstava v Trnave, na ktorej organizačne participovali Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniareka v Trnave, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny potrvá do 1.apríla 2012.
„...Pavel Čáni v uplynulých dvoch rokoch vypracoval pozoruhodný počet olejomalieb a malieb, do ktorých vkomponoval tradičný produkt ľudovej slovenskej kultúry v Srbsku – handrovku. Jej štruktúru a textúru, ako aj farebné hodnoty znalecky a tvorivo využil vo svojich výjavoch.

V pondelok 20. februára 2012 v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila VI. schôdza Výboru pre kultúru (VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Pred touto schôdzou sa uskutočnilo aj zasadnutie Správnej rady Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo (Fond), na ktorom boli schválené plán a program Fondu na rok 2012 a výročná správa Fondu za rok 2011.
Členovia VPK schválili Výročné správy komisií VPK za rok 2011 s pripomienkou, že sa správy musia doplniť.

top