Tel/Fax
+381 21 422 989

 V utorok 18. októbra 2011 sa v Novom Sade, v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo zasadnutie venované návrhu republikového ombudsmana na zmenu a doplnenie Zákona o úradnom používaní jazykov a písem. Iniciátorom tohto zasadnutia bol zástupca republikového ombudsmana Goran Bašić a zasadnutia sa okrem neho zúčastnili aj pokrajinský sekretár pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá Andor Deli, zástupcovia Ministerstva pre ľudské a menšinové práva, zástupcovia pokrajinského ombudsmana, Správy pre ľudské a menšinové práva a viacerí poprední právnici a odborníci z oblasti menšinových práv ale i zástupcovia národnostných rád slovenskej, chorvátskej, rusínskej, bosniackej, bulharskej a rumunskej národnostnej menšiny.

utorok, 18 október 2011 12:28

Odborná literatúra pre vychovávateľky

V priestoroch Slovenského vydavateľského centra 11. októbra 2011 boli prezentované vydania nových kníh na mesiac október. V edícii Vedecké zošity vyšla publikácia Anny Makišovej Komunikácia v materskej škole, ktotú finančne podporil aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Táto kniha bude predstavená a rozdelená na akreditovanom semináre vychovávateľkám našich predškolských ustanovizní. Na kúpu týchto kníh prispel aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

utorok, 18 október 2011 12:21

O sieti základných škôl

V miestnostiach Vlády APV sa 13.októbra 2011 uskutočnila schôdza predstaviteľov všetkých menším, ktoré pôsobia na území Vojvodiny prostredníctvom svojich národnostných rád s mgr. Andorom Delim, pokrajinských tajomníkom pre vzdelávania, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá. Na schôdzi bola prezentovaná úloha národnostných rád v procese vytvárania sietí základných škôl na územiach vojvodinských obcí a miest. V pokračovaní stretnutia sa rokovalo o riešeniach problémov vyučovania materinského jazyka s prvkami národnej kultúry. Koordinácia národnostných rád bude poverená sprostredkovaním stretnutia s ministrom vzdelávania a vedy a vypracovaním návrhu riešenia problémov. 

utorok, 18 október 2011 08:52

44. ročník Chalupkovho Brezna

 Jedinečné podujatie celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti učiteľov za účasti i slovenských učiteľov zo zahraničia sa uskutočnilo po 44. krát 14. až 16. októbra t. r. v Brezne. Podujatie vyznelo v znamení významných jubileí spisovateľa Jána Chalupku (220 r. narodenia a 140 r. smrti). Podujatie slávnostne v piatok zahájil primátor Brezna Ing. Jaroslav Demian a prítomných privítal predseda organizačného výboru Július Obernauer.

Okrúhle stoly o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 sa uskutočnia na regionálnej úrovni – v Báčskom Petrovci, Kovačici a Starej Pazove:
Báčsky Petrovec - 21.10.2011 o 11,00 h. v malej sieni Obce Báčsky Petrovec,
Kovačica – 26.10.2011 o 13,00 h. v zasadačke Obce Kovačica,
Stará Pazova – 3.11.2011 o 11,00 h. v zasadačke Obce Stará Pazova.

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t. r.  Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

  Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta HuszárikováPeadDr. Svetlana Zolňanová.

top