Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 24 november 2011 20:04

38. rozhlasová súťaž recitátorov

38. rozhlasová súťaž recitátorov prebiehala v štúdiu M novosadského rozhlasu v sobotu, 19. novembra 2011. Súťažilo takmer 70 žiakov v štyroch súťažných kategóriách v prednese poézie a prózy. Súťaž prebiehala v organizácii slovenskej redakcie Rádia Nový Sad za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tohtoročnú súťaž otvorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Mimo konkurencie vystúpili aj žiaci Lícea Jozefa Gregora Tajovského z rumunskeho Nadlaku a predstavili sa  tvorbou domácich slovenských autorov.

V priestoroch Národnostnej rady 21. novembra boli podpísané zmluvy o udelení štipendií Národnostnej rady so študentami, ktorí študujú na fakultách u nás a považujú sa za deficitné kádre v oblasti vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma.

streda, 23 november 2011 20:28

Finančná pomoc našim školám

Rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny z dňa 18. 11. 2011 sa poskytuje finančná pomoc z prostriedkov Národnostnej rady na rekonštrukciu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Pri príložitosti osláv Dňa školy v Gymnáziu bola odhalená pamätná tabuľa. Rekonštrukciu budovy Gymnázia okrem Národnostnej rady hmotne podporili Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva a vedy Srbska a Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

streda, 23 november 2011 14:05

Zasadal Aktív riaditeľov

Vo štvrtok, 17. novembra 2011 sa v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
V rámci schôdze udelili symboly základným školám v Padine, Kovačici, Aradáči, Jánošíku, Kysáči, Starej Pazove, Selenči, Pivnici, Silbaši, Laliti, Kulpíne, Hložanoch a v Báčskom Petrovci. Mgr.Anita Murgašová a PhDr.Zuzana Drugová prezentovali ponuky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou stretnutia bolo aj  preberanie zakladateľských práv inštitúcií s osobitným významom pre vzdelávanie a aktuálna situácia v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Riaditelia škôl vypracovali aj  návrh kalendára súťaží zo slovenského jazyka a hovorili o návrhu Zákona o základnej škole.

Dňa 17. novembra 2011 v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči sa uskutočnila  schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s slovenským vyučovacím jazykom, v rámci ktorej Svetlana Zolňanova, riaditeľka Základnej školy Jána Kollára v Selenči, v mene Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM darovala účastníkom symboly slovenskej národnostnej menšiny v podobe vlajky a erbu.

Veľvyslanec Slovenskej Republiky v Srbsku Ján Varšo a tajomník na veľvyslanectve Pavol Krutošík v utorok 22. novembra 2011 navštívili Nový Sad. Okrem s predsedom vlády AP Vojvodiny Bojanom Pajtićom a predsedom Zhromaždenia Vojvodiny Sándorom Egeresim, predstavitelia Slovenskej Republiky neskoršie mali pracovnú schôdzu aj s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Veľvyslanca Jána Varšu v priestoroch Národnostnej rady po prvýkrát privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, šéf katedry pre Slovenský jazyk na Filozofickej fakulte v Novom Sade Michal Harpáň, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi Samuel Vrbovský, organizátor pri Slovenskom kultúrnom centre P. J. Šafárik Ján Slávik, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, riaditeľ novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas Ľudu Samuel Žiak, šéfredaktor Slovenskej redakcie RTV Ján Čeman, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre informovanie Milina Florianová a predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká-Grbićová.

top