Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 22 jún 2011 21:16

IV. schôdza Výboru pre kultúru

V pondelok 20. júna 2011 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila IV. schôdza Výboru pre kultúru ( ďalej v texte iba VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej v texte iba NRSNM). Na začiatku zasadnutia členovia výboru schválili návrh na kritériá Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na poskytovanie finančnej podpory pre mladé talenty z radov vojvodinských Slovákov s cieľom podporovať slovenské mladé hudobné talenty vo Vojvodine. V pokračovaní nasledovala diskusia o realizovaných aktivitách VPK v prvej polovici roku 2011, o aktuálnej problematike v práci komisií VPK a určovaní dynamiky práce do konca roka 2011. Členovia konštatovali, že činnosť výboru bola čulá, komisie aktívne pracovali a úspešne realizovali svoje plány v prvom polroku. Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti v tomto roku vypísalo súbeh na výkup kníh publikovaných v roku 2010 pre potreby verejných knižníc na území Republiky Srbsko. Na základe požiadavky tohto ministerstva členovia VPK schválili zoznam slovenských kníh, ktoré ministerstvo vykúpi a potom rozpošle po knižniciach.

utorok, 21 jún 2011 21:27

Aktivity z Dolnozemskej dohody

09. 06. 2011. roku sa uskutočnilo v Nadlaku v Rumunsku stretnutie koordinátorov z oblasti vzdelávania inštitúcií, ktoré sú podpisovateľmi Dolnozemskej dohody. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásznik a Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Peczenyová. Analyzované boli poriadania, ktoré sa z oblasti vzdelávania majú organizovať do konca roka v zastúpení spomínaných organizácií z oblasti vzdelávania. Dolnozemský remeselnícky tábor bude organizovať NRSNM v Báčskom Petrovci od 14. – 19. 08. 2011. Stretnutie Dolnozemských učiteľov sa bude konať v Nadlaku v Rumunsku od 07. – 09. 10. t.r. Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov sa bude konať v Maďarsku na Čabianskom gymnáziu od 14. - 16. 10. 2011. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Tatranských Matliaroch (SR) už pravidelne organizuje stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční od 28. – 31. 07. t.r.  Organizátorom týchto podujatí v mene Srbska je Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 

V dňoch od 30.05. do 8.06. 2011 žiaci II.a, II.b, IV.a a IV.b triedy spolu so svojimi učiteľkami A. Petrášovou, R. Súdiovou, T.Ragovou a V. Folťanovou pobudli v Škole v prírode na Slovensku, v Liptovskom Jáne.

Cesta bola realizovaná prostredníctvom agencie d.o.o.Adut Travel z Báčskej Palanky.
Ukutočnená bola návšteva akvária v Budapešti.
Ubytovanie bolo poskytnuté v hoteli Sorea Ďumbier v dvojposteľových izbách s kúpelňami. K dispozícii boli učebne, počítač a internet.
NÁPLŇ VÝLETOV:

V stredu 8. júna 2011 v obvyklom popoludňajšom termíne v budove Dnevnik v Novom Sade sa stretli jazykoví redaktori, novinári a redaktori slovenských redakcií na 11. kurze jazykovej kultúry. S profesorom Jurajom Glovňom pokračovali v cibrení slovenského mediálneho jazyka, s dôrazom na frazeologizmy a frazeologické spojenia, ich aktualizáciu a kontamináciu.
Po letnej prestávke na ďalšom kole kurzu sa novinári stretnú v októbri.

 

 Pri príležitosti prvého výročia uskutočnenia prvých volieb do národnostných rád  podľa nového Zákona o národnostných radách národnostných menšín Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, štátnu správu a lokálnu samosprávu v spolupráci s Delegáciou európskej únie v Republike Srbsku usporiadalo pracovné stretnutie so zástupcami konštituovaných národnostných rád národnostných menšín. Zasadnutie sa uskutočnilo 06. júna 2011 v Belehrade.
 Na zasadnutí sa hovorilo o aktivitách národnostných rád počas uplynulého roku. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na tomto zasadnutí zastupovali Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Jarmila Čendićová predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.


Program 18. DFF Zlatá brána - Kysáč 2011

piatok 24. júna 2011
- o 18.00 h v Predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských kresieb Môj malý svet
- o 18.30 h v Roľníckom družstve otvorenie Bodkovanej výstavy Spolku kysáčskych žien
- o 19.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány spoločný koncert žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra z Kysáča a Hudobnej dielne DO, RE, MI z Nového Sadu
- o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány bábkové predstavenie Adamko medzi chrobáčikmi v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika

top