Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 23 november 2011 14:05

Zasadal Aktív riaditeľov

Vo štvrtok, 17. novembra 2011 sa v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
V rámci schôdze udelili symboly základným školám v Padine, Kovačici, Aradáči, Jánošíku, Kysáči, Starej Pazove, Selenči, Pivnici, Silbaši, Laliti, Kulpíne, Hložanoch a v Báčskom Petrovci. Mgr.Anita Murgašová a PhDr.Zuzana Drugová prezentovali ponuky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou stretnutia bolo aj  preberanie zakladateľských práv inštitúcií s osobitným významom pre vzdelávanie a aktuálna situácia v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Riaditelia škôl vypracovali aj  návrh kalendára súťaží zo slovenského jazyka a hovorili o návrhu Zákona o základnej škole.

Dňa 17. novembra 2011 v miestnostiach Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči sa uskutočnila  schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s slovenským vyučovacím jazykom, v rámci ktorej Svetlana Zolňanova, riaditeľka Základnej školy Jána Kollára v Selenči, v mene Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM darovala účastníkom symboly slovenskej národnostnej menšiny v podobe vlajky a erbu.

Veľvyslanec Slovenskej Republiky v Srbsku Ján Varšo a tajomník na veľvyslanectve Pavol Krutošík v utorok 22. novembra 2011 navštívili Nový Sad. Okrem s predsedom vlády AP Vojvodiny Bojanom Pajtićom a predsedom Zhromaždenia Vojvodiny Sándorom Egeresim, predstavitelia Slovenskej Republiky neskoršie mali pracovnú schôdzu aj s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Veľvyslanca Jána Varšu v priestoroch Národnostnej rady po prvýkrát privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, šéf katedry pre Slovenský jazyk na Filozofickej fakulte v Novom Sade Michal Harpáň, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi Samuel Vrbovský, organizátor pri Slovenskom kultúrnom centre P. J. Šafárik Ján Slávik, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, riaditeľ novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas Ľudu Samuel Žiak, šéfredaktor Slovenskej redakcie RTV Ján Čeman, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre informovanie Milina Florianová a predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká-Grbićová.

Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny finančne a organizačne podporila dve hudobné novembrové podujatia 4. Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a 7. Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov.
Koncert slovenských zborov, ktorého usporiadateľom je Komorný zbor Musica viva sa uskutočnil 11. novembra v Báčskom Petrovci. Vystúpili zbory zo Selenče, Pivnice, Starej Pazovy, Báčského Petrovca, Nového Sadu a hosťujúce zbory zo Senty a Brezna.
Organizátorom muzikológickej konferencie je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a zúčastnili sa jej hudobní odborníci najmä zo sveta zborového spevu, ktorí hovorili na tému Zborový spev vojvodinských Slovákov. Konferecia sa konala 12. novembra v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

V utorok 15. novembra v priestoroch Národnostnej rady, predstavitelia lokálnych rozhlasov a televízií sa stretli s predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou a podpísali zmluvy, na základe ktorých sa určuje skúšobné obdobie výmeny programu medzi redakciami, ktoré vysielajú po slovenský. Tento projekt vypracoval Výbor pre informovanie a bude ho financovť NRSNM. Spoločný cieľ Výboru pre informovanie NRSNM a lokálnych elektronických médií je rozširovanie a skvalitnenie dopisovateľskej siete slovenských médií v Srbsku, a finančná podpora dopisovateľského angažmánu novinárov - jednotlivcov zo spomenutých médií.

piatok, 11 november 2011 15:39

V Petrovci zasadala komisia

09. novembra 2011 na ZŠ v Báčskom Petrovci zasadala Komisia, ktorá mala za úlohu posúdiť učebnica zo Slovenskej republiky pre deti s osobitnými potrebami. Analyzovali aj postavenie takýchto tried v novom vzdelávacom systéme a uplatnenie štandardov.

top