Tel/Fax
+381 21 422 989

Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zasadala dňa 24. novembra 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na svojom 1. zasadnutí komisia analyzovala správy obecných rád pre medzinacionálne vzťahy, resp., aktuálnu situáciu v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy. Predsedníčka komisie Erka Viljačiková poukázala na problem úradného používania jazyka a písma na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Totiž Rada pre medzinacionálne vzťahy obce Inđija nedala pozitívnu mienku na iniciatívu pre uvádzanie slovenského jazyka a písma do úradného použitia na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Záver je, že tento problem treba vyriešiť a NRSNM v tom zmysle už dala iniciatívu obci Inđija a príslušnom pokrajínskom orgáne.

V pondelok 12. decembra 2011 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila Obec Kovačicu, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy.

Delegácia v zložení Juraj Červenák, podpredseda, a Lýdia Čemanová, koordinator Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM, sa v obecnom dome v Kovačici stretla s predsedom obce Miroslavom Krišanom, predsedom zhromaždenia obce Jánom Puškárom, predsedami miestnych spoločenstiev Padina a Kovačica, Jánom Tifembachom a Martinom Zlochom.

utorok, 13 december 2011 08:28

Seminár pre žiakov

 Tretí seminár pre žiakov, ktorý organizoval Aktív slovenčinárov, 10. decembra t.r. na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal pod názvom Tvorba v znamení priateľstva. Organizátorom seminára bola petrovská základná škola v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a Výborom pre vzdelávanie NRSNM a zúčastnilo sa ho 10 slovenských škôl. Podujatie finančne podporili USZZ a NRSNM.
 Náplňou tohto podujatia boli práce žiakov v rámci troch tvorivých dielní – jazykovej, hudobnej a recitačnej a cieľom týchto snáh bol kultúrno-umelecký program obsahujúci výsledky práce členov všetkých troch skupín. Účastníci seminára mali po obedňajšej prestávke príležitosť navštíviť matičný dom a Gymnázium Jána Kollára i žiacky domov.

V piatok 9. decembra zasadala v Nadlaku (Rumunsko) redakčná rada Dolnozemského Slováka, spoločného časopisu Slovákov zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorý finančne podporuje aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zasadnutie zahájil predseda redakčnej rady Michal Harpáň a následne odovzdal slovo šéfredaktorovi Ivanovi Miroslavovi Ambrušovi, ktorý skonštatoval, že doteraz vyšli tri čísla a posledné tohtoročné číslo je v príprave a bude venované jubilujúcim osobnostiam dolnozemských Slovákov. Pri hodnotení doterajších čísel členovia redakčnej rady s uspokojením skonštatovali, že časopis zaznamenal isté kvalitatívne a grafické zlepšenie. Pri koncipovaní obsahovej náplne budúceho ročníka bolo dohodnuté, aby jednotlivé čísla boli opäť,  aspoň čiastočne, tematický koncipované, napriek istým ťažkostiam, s ktorými zápasila redakcia pri zabezpečovaní príspevkov k jednotlivým témam.

pondelok, 12 december 2011 17:18

Výsledky súbehu Čo dokáže pekné slovo

V utorok 6. decembra t.r. v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove prebiehalo udeľovanie cien a diplomov odmeneným žiakom na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý ešte koncom septembra vypísala Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM spolu s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Slovenským vydavateľským centrom.
Žiaci uvedenej staropazovskej základnej školy najprv pripravili pestrý program, v rámci ktorého sa najprv prihovoril riaditeľ školy Ján Havran, ktorý vyjadril potešenie, že sa prvý ročník tejto súťaže končí práve v Starej Pazove, odkiaľ bolo najviac zaslaných prác na súbeh.
Po ňom sa prihovorila predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká - Grbićová, ktorá konštatovala, že sa súbeh vcelku vydaril, keďže na neho prišlo vyše 60 žiackych prác.
Téma súbehu bola voľná (próza alebo poézia) a hodnotili sa práce napísané po slovensky v dvoch kategóriách: pre žiakov základných škôl od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií.

Belehradský fond pre politickú výnimočnosť pravidelne poriada seminár pre členov Národnostných rád národnostných menšín. V cykle seminárov je uskutočnené školenie pre bulharskú národnostnú menšinu, ktoré sa konalo v Niši od 02. do 04. decembra 2011. V rámci podpory činnosti tejto Národnostnej rady je naplánované vypracovanie strategického rozvoja pre bulharskú národnostnú menšinu. Po úvodnom prejave koordinátorov Danila Vukovića a Tomislava Novonića, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová prezentovala Stratégiu vzdelávania Slovákov v Srbsku. Tento dokument vedúci seminára považujú za veľmi úspešne vypracovaný a prezentovaný bol bulharskej menšine ako vzorový. Na stretnutí sa výbory pre vzdelávanie oboch národnostných rád dohodli o spôsobe spolupráce a o spoločných aktivitách.

top