Tel/Fax
+381 21 422 989

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová  v stredu 18.11. v Kovačici vyzvala všetky relevantné slovenské subjekty aby prispeli k  zápisu do osobitného  voličského zoznamu slovenskej menšiny. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj predseda obce Kovačica Miroslav Krišan a predseda Rady MS Kovačica Martin Zloch. Predstavitelia Slovákov z Južného Banátu  vážne pochopili význam tejto akcie a navrhli vedúceho  pre celý Banát a koordinátorov pre jednotlivé prostredia. NRSNM navštívila Obec Báčsky Petrovec 20.11. Vladimír Valentík podpredseda NRSNM vyzdvihol  význam priamych volieb do NRSNM a tiež vyzval všetky slovenské subjekty z územia tejto obce aby sa pričinili o  to, aby sa zápis do osobitného voličského zoznamu vydaril. Na stretnutí v tomto smere hovorili aj predseda obce Vladimír Turan, štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Dr. Ján Sabo a Katarína Melegová Melichová predsedníčka MSJ. Aj v tomto prostredí je formovaný osobitný tím, ktorý bude akciu zápisu do voličského zoznamu sledovať a sprevádzať.


Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a koordinátorka Vladimíra Dorčová v piatok 20. novembra 2009 navštívili sriemsku regionálnu rozhlasovú stanicu Rádio Šíd, ktorá okrem programu v srbskej reči, vysiela aj program po slovensky a po rusínsky.
Keďže sa otázka privatizovania elektronických médií vysielajúcich program aj v rečiach národnostných menšín v týchto dňoch znovu aktualizovala, predstavitelia NRSNM  na stretnutí s riaditeľom Rádia Šíd Stanislavom Stupavským diskutovali o možných scenároch privatizácie. Ikeď je privatizácia znovu odročená do marca 2010, jeden z možných a dosť pravdepodobných scenárov je ten, že naša rozhlasová stanica nebude sprivatizovaná, keďže máme podporu lokálnej samosprávy, povedal Stupavský. Dodal, že pokiaľ ide o financovanie, lokálna samospráva pri financovaní rádia participuje s asi 25 %, kým ostatných 75 % finančných prostriedkov dokážu zabezpečiť z poplatkov pre káblovú televíziu, keďže Rádio Šíd pôsobí v rámci verejného podniku pre rádiodifúznu, novinovú a vydavateľskú činnosť. V šídskom rozhlase zápasia s nedostatkom kádrov, zvlášť v redakcii pre program v slovenskej reči, ale aj s nedostatkom finančných prostriedkov.

12. 11. 2009 v priestoroch NRSNM zasadal odborný tím Výboru pre vzdelávanie, ktorý vypracoval zoznam učebníc, ktoré sa budú povinne vydávať pre vzdelávanie v menšinovej reči. Na zozname svoje miesto našli pre základné školy:
- v 1. ročníku: Šľabikár, čítanka, pracovné listy, príručka pre učiteľov, skladačka,  zošit, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry;
- v 2 ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, príručka pre učiteľov, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry;
- v 3. ročníku: čítanka, učebnica z jazyka, príručka pre učiteľov, lektúra, učebnica pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a príručka pre učiteľov, učebnica a CD z hudobnej kultúry, dodatok z prírody a spoločnosti;

 

Z prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Výbor pre vzdelávanie rozdelil časopisy, literatúru pre deti, beletriu, encyklopédie, slovníky, CD a DVD v hodnote 2.550 eur všetkým základným školám, gymnáziám a skupinám pri PU, kde vyučovanie prebieha po slovensky. 

streda, 18 november 2009 14:51

Navšteva do Pedagogickej fakultyv Sombore

28.10.2009 delegácia Výboru pre vzdelávanie navštívila Pedagogickú fakultu v Sombore, kde rozoberali s dekanom fakulty, právničkou a koordinátorom pre vysunuté oddelenie v Báčskom Petrovci a prodekánkami pre vyučovanie možnosti zachovania slovenskej triedy na tejto fakulte. S cieľom zvýšiť kvalitu vyučovania slovenských učiteľov, NRSNM zabezpečí odbornú literatúru z jednotlivých metodík  zo Slovenskej republiky a umožní týždňovú prax pre študentov záverečného ročníka na slovenských školách v materskej krajine. 

 

26. a 27. októbra 2009 Výbor pre vzdelávanie NRSNM rozdelil bezplatné učebnice pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry na základných školách v Novom Sade, Kovačici, Báčskom Petrovci, Begeči, Futogu, Čelareve, Savinom Sele, Hajdušici, Bielom Blate, Báčskej Palanke, Šíde, Vojlovici, Aradáči, Boľovciach, Erdevíku,... Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

top