Tel/Fax
+381 21 422 989

 V nedeľu 29. apríla bol v Dobanovciach pri príležitosti osláv 150. výročia príchodu Slovákov do tejto osady slávnostne otvorený Slovenský národný dom. Pri otvorení tohto stánku slovenskej kultúry v Dobanovciach predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pani Anna Tomanová Makanová a predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto významnej udalosti.

 Výstavbu domu financovala Mestská obec Surčin Mesta Belehrad s podporou stavebného podniku Karabuva a vybavenie tohto domu finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejne informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, Slovenská republika a Slovenská evanjelická cirkev Laverton z Melbourna, Austrália.

 Dňa 27. apríla 2012 na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach bol slávnostné otvorený multifunkčný kabinet slovenského jazyka. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predsedníčka a podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Tomanová Makanová a Ján Majorský, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Martin Bielik, predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević a zástupcovia školy, miestnej samosprávy a NRSNM.

 Základná škola získala na realizáciu projektu Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na základnej škole Branka Radičevića v Boľovciach od Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 654 EUR. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov.

pondelok, 30 apríl 2012 11:59

Zo zasadnutia Aktívu riaditeľov

26. apríla 2012 sa v Modrom salóne Vlády AP Vojvodiny uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským za prítomnosti zástupcu pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Dr. Zoltána Jegeša a predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej. Ústrednou témou stretnutia bolo otvorenie slovenskej triedy v strednej medicínskej škole „7. apríl“ v Novom Sade, ktorá by mala naštartovať už v septembri 2012. Riaditelia základných škôl by mali o tomto projekte informovať žiakov ôsmych ročníkov, aby už táto generácia využila možnosť zapísať sa do slovenskej triedy v tejto strednej odbornej škole na všeobecný smer. Aj ďalej sa našim žiakom ponúka možnosť sledovať vyuku po slovensky v stredných poľnohospodárskych školách vo Futogu a v Báči, ako aj na gymnáziách v Báčskom Petrovci a v Kovačici.

štvrtok, 26 apríl 2012 20:17

Program - Divadelný vavrín 2012

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Obec Kovačica
Dom kultúry 3. októbra v Kovačici

Vás srdečne pozývajú
na 43. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2012
ktorá sa uskutoční v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici od 4. – 13. mája 2012

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 V piatok 20.apríla t.r. prebiehala Medzioobecná súťaž žiakov základných škôl zo slovenského jazyka. Súťaž bola organizovaná v rozličných regiónoch a to na Základných školách: Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Jána Kollára v Selenči, Savu Šumanovića v Erdevíku, T.G. Masaryka v Jánošíku.
 Rezultáty súťaže z Báčskeho Petrovca sú nasledovné: v rámci žiakov 5 .ročníka 1.miesto obsadila Petra Častvenová ( z B.Petrovca), druhá bola Elena Vicianová (z B. Petrovca) a 3.miesto obsadila Kristína Šranková (z Hložian). V rámci šiestakov rezultáty sú nasledovné: 1.miesto obsadila Tamara Ušiaková (z B.Petrovca), 2.miesto obsadila Lea Častvenová (z B.Petrovca) a 3.miesto si medzi sebou rozdelili Vladimír Zima (z Kulpína), Nataša Falbová (z B.Petrovca) a Jaroslav Galádik (z B.Petrovca). Siedmaci mali nasledovné rezultáty: 1. miesto obsadili Timea Kopčoková (z Hložian) a Miroslav Šuster (z B.Petrovca), 2.miesto obsadila Mária Mravíková (z Hložian) a Hana Barbara Hašková (z Kulpína) a 3.miesto Michal Martinko (z Kysáča). Žiaci 8.ročníka sa umiestnili nasledovne: 1.miesto si medzi sebou rozdelili Ivana Bažíková (z B.Petrovca) a Gabriela Kolárová (z Kysáča), 2.miesto obsadila Kristína Turčanová (z B.Petrovca) a 3.miesto Marína Vargová (z Kysáča).

pondelok, 23 apríl 2012 13:07

Zástupcovia NRSNM vo Vojlovici

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou navštívila v sobotu 21. apríla 2012 Vojlovicu v obci Pančevo, kde sa stretla so predstaviteľmi tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a zástupcami miestnej samosprávy. Návšteva delegácie NRSNM mala za cieľ vzájomné informovanie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa postavenia Slovákov v Obci Pančevo a aktivitách NRSNM.

Prvou zastávkou návštevy bol SKOS Detvan, kde predsedníčka Tomanová Makanová spolu so členkou Obecnej rady mesta Pančevo, pani Nadou Berkuljan, odhalila pamätnú tabulu venovanú otvoreniu expozície Tradičnej slovenskej izby. Delegácia NRSNM, v ktorej bol a Juraj Červenák podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, následne navštívila Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev a Maďarskú reformovanú cirkev vo Vojlovici, ktoré sa prednedávnom stali terčom vandalského útoku. Na záver oficiálneho programu delegácia NRSNM navštívila Miestny odbor Matice slovenskej vo Vojlovici.

top