Tel/Fax
+381 21 422 989

 

26. a 27. októbra 2009 Výbor pre vzdelávanie NRSNM rozdelil bezplatné učebnice pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry na základných školách v Novom Sade, Kovačici, Báčskom Petrovci, Begeči, Futogu, Čelareve, Savinom Sele, Hajdušici, Bielom Blate, Báčskej Palanke, Šíde, Vojlovici, Aradáči, Boľovciach, Erdevíku,... Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

PhDr. Zdenko Cho aj nahrával pre TV Petrovec
V dňoch 2. – 8. novembra 2009 Výbor pre informovanie NRSNM realizoval dlhodobú túžbu – pracovný pobyt lektorov vo vojvodinských redakciách, ktoré informujú a vyrábajú mediálne programy v slovenskej reči. Členovia redakcie týždenníka Hlasu ľudu, Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad a TV Petrovec mali príležitosť spolupracovať so skúsenými mediálnymi odborníkmi zo Slovenskej republiky – s Mgr. Milenou Čeganovou, riaditeľkou Centra publicistiky Slovenského rozhlasu, Mgr. Pavlom Vitkom, predstaviteľom Vydavateľského oddelenia Komunikačného odboru Ministerstva obrany SR, a s PhDr. Zdenkom Cho, profesorom Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave. Odborníci analyticky pristúpili k mediálnym produktom pracovníkov troch slovenských redakcií a spoločne pri každodenných poradách nielenže robili jazykové úpravy novinárskych textov, vynachádzali lepšie spôsoby podania určitej správy, ale hľadali aj lepšie spôsoby manažovania redakcie.

Vladimíra Dorčová, predsedníčka Asociácie slovenských novinárov a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM
a Mgr. Martin Kasarda, Dr., professor Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva pri otváraní sympózia.

V Novom Sade (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov) a v Báčskom Petrovci (Gymnázium Jána Kollára) v dňoch 23. a 24. októbra 2009 prebiehalo dvojdňové sympózium pod názvom Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnach dianí v Srbsku, ktoré zorganizovala Asociácia slovenských novinárov v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Finačne ho podporila Národnostná rada a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vlády Slovenskej republiky. Sympózia sa zúčastnili novinári, mediálni experti, jazykovedci a literárni vedci z radov vojvodinských Slovákov, ale aj srbskí odborníci a vedci zo Slovenskej republiky. Svojou prítomnosťou a príležitostnými príhovormi na slávnostnom otvorení sympózium poctili veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík, vicekonzulka Barbora Hrušovská, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a pokrajinská tajomníčka pre informácie Anna Tomanová-Makanová, predstaviteľ Pokrajinského sekretariátu pre správu, predpisy a národnostné menšiny Adrijan Borha, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a riaditeľ Gymnázia Jána Kollára Paľo Belička (v sobotu) a mnohí novinári, redaktori a slovenskí vojvodinskí spoločensko-kultúrni dejatelia.

piatok, 06 november 2009 15:35

Škola v prírode Kde sú moje korene?


Ľubietová 04. – 17. 10. 2009

Organizátor: Metodické Centrum ( MC) Univerzity Mateja Bela ( UMB ) v Banskej Bystrici, pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšimy a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Účastníci: ZŠ Jozefa Marčoka – Dragutina Hložany, ZŠ Bratov Novakovcov Silbaš
Počet žiakov: 44 ( 25 – ZŠ Hložany, 19 - ZŠ Silbaš )
Počet učiteľov: 4 ( Ján Krasnec, Mária Štajferová, Jarmila Križanová, Mariena Surová)

 

Tohtoročná VI. putovná súťaž zo slovenských dolnozemských realít pre stredoškolákov, prebiehala v období od 20. do 23. októbra roku 2009. v Rumunsku.
Zo Srbska do Nadlaku odcestovalo 14 žiakov a dve sprevadzajúce pedagogičky (profesorky) Mária Gašparovská a Ana Dudášová.
Z gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice sa zúčastnilo sedem žiakov, ktorí boli podelení do troch skupín:
1. skupina: Monika Garafijatová a Anička Vesteková prezentovali a napísali prácu – Národná identita Slovákov žijúcich v Kovačici a v Padine.
2. skupina: Marko Gajan a Ján Chrťan napísali a prezentovali prácu – Michal Babinka, básnik vojvodinských Slovákov.
3. skupina: Mária Kotvášová, Martina Diňová a Želmíra Svetlíková; ich práca bola Slovenská literatúra pre deti a mládež na Dolnej zemi.

Belehrad, 30. októbra 2009

Belehrad, 30. októbra 2009 – Predseda vlády Republiky Srbsko Mirko Cvetković predsedal prvým zasadnutím Rady Republiky Srbsko pre národnostné menšiny. Na tomto konštitutívnom zasadnutí schválili rokovací poriadok Rady a za tajomníčku sekretariátu Rady vymenovali Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM.
Na svojom prvom zasadnutí Rada schválila sviatky a symboly národnostných menšín, ktoré navrhli národnostné rady a to: znak, vlajku a sviatky macedónskej, rumunskej, bulharskej, ukrajinskej, rusínskej, vlašskej, gréckej a nemeckej národnostnej menšiny a znak a vlajku slovenskej národnostnej menšiny.
Rada sa uzhodla na tom, že národnostné rady menšín vypracujú prehľad problémov, s ktorými zápasia, aby rezortné ministerstvo v spolupráci s inými ministerstvami do konca roka preskúmali otvorené otázky a navrhli smernice na ich riešenie.

top