Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 31 december 2020
štvrtok, 31 december 2020 00:00

Rozhodnutia v periode 12.2020

Rozhodnutia v periode 12.2020
Zverejnené vRozhodnutia NRSNM
top