Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - piatok, 11 december 2020
Stretnutie predstaviteľov koordinácie národnostných rád s rezotnou ministerkou

V Paláci Srbskov Belehrade sa 24. novembra 2020 konalo stretnutie predstaviteľov Koordinácie národnostných rád národnostných menšín s novozvolenou ministerkou Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Gordanou Čomićovou. Vznikom osobitného ministerstva pre ľudské a menšinové práva sa potvrdzuje, že štát vážnejšie vníma národnostné rady – akorepublikové telesá, ktoré sú zastupiteľským orgánom príslušníkov národnostných menšín.

Prítomná bola aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, veľvyslankyňa slovenského národnostného spoločenstva, ktorá vyjadrila svoje dojmy z tohto dôležitého stretnutia:

„Bolo to naše prvé stretnutie, ktoré sme prijali s radosťou, lebo po formovaní ministerstva rýchlo sme boli aj pozvaní, aby sme si s ministerkou Gordanou Čomićovou pohovorili o ďalších plánoch, teda čo a ako budeme pracovať. Osobitne treba zdôrazniť, že všetci predsedovia národnostných rád vystupujeme spolu, že sa zasadzujeme o spoločné ciele a v žiadnom prípade nie ojedinele, ako si to niektoré menšiny aj napriek nášmu spoločnému dohovoru a koniec koncov aj koordinácii, ako spoločnému telesu a zástupcu národnostných rád, dovoľujú. Všetky menšiny máme rovnaké problémy. Samozrejme, že spoločnými silami niektoré naše predsavzatia skôr a účelovejšie, najsamprv účinnejšie riešime. Inak predsedajúcim Koordináciou národnostných rád, predstaviteľov 23 národnostných rád národnostných menšín, je Stefan Stojkov, predseda Národnostnej rady bulharskej národnostnej menšiny. Na ujasnenie –predsedakoordinácie sa každoročne mení, totiž predsedajúcou je každý rok iná národnostná rada.“

Všetky národnostné rady sa dostali do nepredvídanej situácie spôsobenej koronavírusom, keď hospodárstvo najviac trpelo:

„V rovnakej situácii sú všetky národnostné rady, ale inak sa v tejto chvíli nedá. Najmä 29. októbra sme dostali oboznámenie, že sa nám stopujú všetky transakcie z republiky, keďže my, ktorí žijeme vo Vojvodine, financujeme sa aj z republikového, aj z pokrajinského rozpočtu a že sa nám rozpočet zmenšuje o 20 percent. Vzhľadom na situáciu, je logicky, aby rozpočet bol zmenšený, ale predsa nás mali načas oboznámiť. Prišli sme do situácie, že mnohé aktivity, ktoré sme si naplánovali, a zvlášť v takejto nezvyčajnej situácii, nemôžeme zrealizovať. Okrem toho fókus sme dali na vzdelávanie a informovanie, čo bolo aj odporúčanie Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy, kde sme donedávna patrili, tiež Kancelárie pre ľudské a menšinové práva, ktorá viac neexistuje. Aktivity, ktoré sme realizovali, vyžadovali určité finančné prostriedky, ktoré sme si ani nezaplánovali, takže sme ich museli čerpať aj z druhých výborov. No a stretli sme sa s informáciou, že sa nám rozpočet zmenšuje a z republiky prostriedky nedostaneme. Je to problém všetkých národnostných rád, lebo proste nevieme ako fungovať a k tomu hrozí, že porušíme zákon o národnostných radách, v ktorom sa presne uvádza, ako sa míňajú prostriedky, teda 50 percent na bežné trovy a toľko na pravidelnú činnosť.“

Aké je stanovisko Koordinácie národnostných rád národnostných menšín a ministerky ohľadom zníženia prostriedkov?

„Predseda Koordinácie NRNM Stojkov na stretnutí poinformoval novú ministerku ohľadom uvedeného problému. K tomu ministerka nás príjemne prekvapila, že nás relatívne rýchlo od svojho vymenovania pozvala na návštevu. Ubezpečovala nás, že rozpočet nebude zmenšený. Veríme, že to bude tak, a že sa postarajú, aby zabezpečili prostriedky na činnosti národnostných rád. K tomu v nasledujúcom roku je pred nami súpis obyvateľstva, kde je potrebné, aby sa národnostné rady aktívne zapojili, predovšetkým v tých obciach, kde žijú daní príslušníci národnostných menšín a aby sa dostali do komisií. A ďalšie, v roku 2022 nás čakajú voľby do národnostných rád, takže v nasledujúcom roku môžu dať určité návrhy, či je ten volebný zákon dobrý, či potrebuje nejakú zmenu resp. doplnenie.“

IMG-494afd71af3da2eb5dd566dbf85520f5-V

 podľa Anny Horvátovej, týždenník Hlas ľudu

Zverejnené vNRSNM
Online konferencie Koordinácie národnostných rád

Ku koncu októbra 2020 z Kancelárie pre ľudské a menšinové práva vlády Srbskej republiky všetkým národnostným radám národnostných menšín bolo doručené oboznámenie, že sú v dôsledku pandémie COVID-19 prinútení presmerovať finančné prostriedky na kontrolu a prevenciu šírenia tejto choroby a samým tým národnostné rady ako užívateľov rozpočtových prostriedkov Srbskej republiky informovali, že kancelária vykonala proporčnú korekciu, čiže zníženie zabezpečených finančných prostriedkov na financovanie práce národnostných rád o 20 % z ročného rozpočtu.

V súvislosti s uvedeným30. októbra a potom ešte raz i 15. novembra 2020 uskutočnené boli online konferencie Koordinácie národnostných rád,na ktorých sa rokovalo o zmenšenom rozpočte a problémoch, ktoré z toho vyplývajú, lebo je tým vlastne ohrozená existencia národnostných rád. 

Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová sa po uskutočnení týchto konferenciízmienila nasledovne: „Na online konferencii sme si navzájom ešte raz potvrdili, že všetci spoločne, teda vedúce osobnosti národnostných rád, máme rovnaké stanovisko. Budeme žiadať, aby sa nám všetky prostriedky vrátili, aby sa nám tedavyplatili prostriedky, ktoré nám boli určené do konca roka na zrealizovanie plánovanýchaktivítako i činnosti spôsobené novovzniknutou situáciou. A aby sme prostriedky mohli minúť rešpektujúc zákon a dodržať určené cielené trovenie – nabežné trovy a pravidelnú činnosť. Dohodli sme sa, že budeme vystupovať spoločne, nie jednotlivo a každý pre seba. Koordinácia teda koná jednotne a ani jedna národnostná rada nevystupuje samostatne. Riadime sa tým, že sme spoločne silnejší. K tomu spoločnými silami aj viac toho dokážeme.“

Zverejnené vNRSNM
piatok, 11 december 2020 14:18

Rozdelené štipendiá v NRSNM

Rozdelené štipendiá v NRSNM

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, vo štvrtok, 19. novembra 2020 rozdelili štipendiá študentom, príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny, ktorí študujú na fakultách v Srbsku. Štipendiá udelila a študentom popriala úspešné štúdium predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Štipendium vo výške 4.000,00 dinárov na mesačnej úrovni sa počas desiatich mesiacov v akademickom roku 2020/2021 dostane do rúk Natálii Nikolajevićovej z Báčskej Petrovca, ktorá študuje nemecký jazyk na Filozofickej fakulte v Novom Sade, Filipovi Herčekovi, študentovi fyzike na Prírodno-matematickej fakulte v Novom Sade, Margarete Makanovej z Nového Sadu, študentke práve a komunikológie na fakultách v Novom Sade, Jane Rumanovej zo Starej Pazovy, ktorá študuje slovenský jazyk v Filologickej fakulte v Belehrade a študentovi astrofyziky na belehradskej prírodovedeckej fakulte, z Ivanovi Petrášovi z Padiny.

 Štrnástim študentom na Oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelí jednorazová finančná pomoc.

IMG-78ea9749dd3263e47d0b300edfdf39c3-V

IMG-db3800df0b79f8f4ca50b5761b71a428-V

20201119 121130-min

20201119 121341-min

top