Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - piatok, 18 máj 2018
6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

6. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu sa konalo v Békešskej Čabe, v Dome slovenskej kultúry, 18.05.2018. Analyzovali sa nasledovné témy:

top