Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

 Na sklonku roka 2010 bolo v Segedíne dohodnuté, že treba zorganizovať ďalší spoločný dolnozemský projekt v oblasti vzdelávania a to medzinárodný workshop pod názvom Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity 2011. Koordináciu podujatia znovu mala na starosti Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Workshop sa konal v malebnom prostredí Vysokých Tatier, v Tatranských Matliaroch v dňoch 24.-26. augusta t. r. Keďže sa takéto spoločné stretnutie mladých z Dolnej zeme už v minulom roku ukázalo ako veľmi užitočné, organizátori sa rozhodli znovu ho uskutočniť v krajine našich predkov, na Slovensku. Vznikla tak aj ďalšia možnosť pre účastníkov oboznámiť sa zároveň aj s historickými a prírodnými skvostami materskej krajiny.

 

 Žiaci základných škôl z Erdevíka, Bingule a Ľuby sa v dňoch 8. 07. - 14. 07. 2011 zúčastnili Letnej školy ľudových remesiel a odmenení žiaci z Republikovej súťaže zo slovenského jazyka sa zúčastnili Detskej krajanskej univerzity na Slovensku. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici bola miestom, kde sa slovenskí žiaci z Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska učili rôznym remeslám, ako sú: maľba na skle, hrnčiarstvo, drotárstvo a textilné techniky. Účastníci Detskej univerzity absolvovali prednášky z histórie, lesníctva, kultúry a umenia Slovenska a potom si na tvári miesta získané vedomosti i overili. Navštívili Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Lesnícky skanze a čiernohronskú železnicu, Matejov dom, galériu a Radnicu v B. Bystrici, Štiavnické tajchy a pobudli v rozprávkovej krajine Habakuky v Donovaloch. Po ukončení žiaci dostali certifikáty. Vedúcou tohto užitočného zájazdu bola učiteľka slovenského jazyka Ruženka Ďuríková z Erdevíka a spolu s Paeddr. Svetlanou Zolňanovou, predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM, konali pedagogický dozor. Ako hovoria, žiaci sú spokojní ako dopadol zájazd a dúfajú, že sa o rok zúčastnia ešte niektorých letných škôl a že budú mať možnosť spoznávať kultúru a kultúrne dedičstvo našich predkov.

 

 

Stredoškoláci zo Srbska, ktorí boli odmenení na Republikovej súťaži zo slovenčiny, sa v termíne od 19. – 24. 06. 2011 zúčastnili päťdňového pobytu v Bratislave. Z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na Slovensko odišlo 8 dievčat, a to prváčky Miroslava Šimovičová, Michaela Tárnociová, Jana Domoniová; druháčky Jaroslava Slavková, Zuzana Rybárová, Melinda Radičová a štvrtáčky Silvia Bohušová a Blaženka Melichová. Pod dozorom prof. slovenčiny Jany Tordajiovej boli aj žiačky zo Starej Pazovy, tretiačka Ingrid Vargová (Gymnázium Branka Radičevića) a Jarmila Hricová (Ek. obch. škola Vuka Karadžića). Pobyt a stravovanie boli zabezpečené. Cestu hradil Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Účastníkov dohromady bolo okolo 30, a to z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska, Švajčiarska a Srbska.

 

V pondelok, 28. 06. 2011 v priestoroch predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci zasadala Komisia pre predškolské vzdelávanie Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

 

V utorok, 29. 06. 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade zasadala Komisia pre zachovanie slovenského jazyka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.  Analyzovali výsledky anketovania žiakov pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a možnosť formovania skupín s malým počtom žiakov. Na zasadnutí sa, ako hosť, zúčastnil aj Ondrej Molnár predstaviteľ Školskej správy v Novom Sade. Podaná bola aj správa o Fórume, ktorý sa uskutočnil v Novom Sade koncom apríla t.r. za účasti predstaviteľov maďarskej, slovenskej, rumúnskej, rusínskej, ukrajinskej a bunevskej národnostnej menšiny. 

utorok, 21 jún 2011 21:27

Aktivity z Dolnozemskej dohody

09. 06. 2011. roku sa uskutočnilo v Nadlaku v Rumunsku stretnutie koordinátorov z oblasti vzdelávania inštitúcií, ktoré sú podpisovateľmi Dolnozemskej dohody. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásznik a Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Peczenyová. Analyzované boli poriadania, ktoré sa z oblasti vzdelávania majú organizovať do konca roka v zastúpení spomínaných organizácií z oblasti vzdelávania. Dolnozemský remeselnícky tábor bude organizovať NRSNM v Báčskom Petrovci od 14. – 19. 08. 2011. Stretnutie Dolnozemských učiteľov sa bude konať v Nadlaku v Rumunsku od 07. – 09. 10. t.r. Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov sa bude konať v Maďarsku na Čabianskom gymnáziu od 14. - 16. 10. 2011. Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Tatranských Matliaroch (SR) už pravidelne organizuje stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční od 28. – 31. 07. t.r.  Organizátorom týchto podujatí v mene Srbska je Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

top