Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

REPUBLIKOVÁ SÚŤAŽ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A JAZYKOVEJ KULTÚRY PRE STREDNÉ ŠKOLY

1. Melinda Radičová    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    I    18     I
2. Jaroslava Slavková    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    I    17,5    II
3. Zuzana Ribárová    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    I    16    III
4. Lydia Murtinova    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    I    14,5   
5. Marta Šimakova    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    I    14,5   
6. Stanislava Bako    Gymnázium Branka Radičevića    S. Pazova    I    12,5   
7. Darinka Sucháneková    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    I    12   
8. Boris Lešťan        Technická škola            S. Pazova    I    7   
9. Miriam Rut Elijášová    Gymnázium Jána Kollára      B. Petrovec    II    17,5    I
10. Želislav Poliak    Gymnázium  Mihajla Pupina    Kovačica    II    16    II

SPRÁVA Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽEZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

ktorá sa konala na ZŠ Jozefa Marčok Dragutina vHložanoch 15.05.2010

1. ANNA-MÁRIA BABINCOVÁ    VII    ZŠ  Mladých pokolení     Kovačica    19,0    I
2. LÝDIA SPEVÁKOVÁ    VII    ZŠ Jána Čajaka     Báčksky Petrovec    19,0    I
3. DANIELA ČÁNIOVÁ    VII    ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova    18,5    II
4. TINA BOKOROVÁ    VII    ZŠ Maršala Tita        Padina        18,0    III
5. DENISA MIHÁĽOVÁ    VII    ZŠ Ľudovíta Štúra    Kysáč        17,5    IV
6. JAROSLAVA MAJEROVÁ    VII    ZŠ Jána Čajaka        Báčksky Petrovec17,0    V
7. ANNA MADACKÁ        VII    ZŠ Ľudovíta Štúra    Kysáč        17,0    V
8. RASTISLAVA IMREKOVÁ    VII    ZŠ 15.októbra        Pivnice        17,0    V
9. KRISTÍNA HRICOVÁ    VII    ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka    Stará Pazova    17,0    V
10. NINA CHALUPOVÁ    VII    ZŠ  Mladých pokolení    Kovačica    16,5    VI

 

V PU Poletarac v Starej Pazove 18. 05. 2010 prebiehal Otvorený deň. Staropazovské vychovávateľky svoju prácu predstavili kolegyniam z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Jánošíka a Kysáča.

Vyhodnotená je: Výtvarná súťaž žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Téma: Chcem letieť ku hviezdam...
(2010 - Rok Milana Rastislava Štefánika - k 130. výročiu narodenia)
Odborná porota v zložení:
- PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. – predsedníčka poroty
- Eva Hnatová, akad. maliarka – členka poroty,
- PhDr. Jana Kožušková, PhD. – členka poroty
10. mája 2010 určila týchto víťazov
I.kategória:
1. miesto: Jana Koniariková (6 rokov), Rumunsko
2. miesto: Marína Sadlonová (9 rokov), Srbsko
3. miesto: Anastázia Makarovič (9 rokov), Ukrajina

 

Na Republikovej súťaži zo slovenského jazyka v Hložanoch 15.05.2010 zasadal aj Aktív slovenčinárov.

Vážené kolegyne,
 PU Poletarac zo Starej Pazovy zorganizuje v utorok, 18.05.2010 roku ukážkový deň.
 Aktivity sú plánované zo začiatkom o 9,00h a budú zorganizované vo viacerých vekových skupinách z hudobnej kultúry, slovenského jazyka, matematiky a poznávania prírody. 
 Prosím kolegyne aby sa zúčastnili na týchto, pre predškolské ustanovizne, vzácnych aktivitách v
 čo väčšom počte.
 Touto cestou pozývame všetky vychovávateľky do staropazovskej škôlky na otvorený deň a výmenu skúseností. Svoju účasť potvŕďte  na tel: 063/7576568.

PU Poletarac                    Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM:                       
V. Hurbana 13                        PaedDr. Svetlana Zolňanová
Stará Pazova

top