Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 15 január 2010 09:10

Výber riaditeľov

Po schválení Zákona o národnostných radách, Výbor pre vzdelávanie dáva mienku aj pri výbere riaditeľov predškolských ustanovizní a škôl, kde sa vyučuje aj po slovensky.
V novembri a decembri 2009 sú podporení:
- Gordana Pavlović, profesorka srbčiny na funkciu riaditeľky ZŠ Savu Šumnaovića v Erdevíku
- Ladislav Petrovič, profesor telesnej výchovy na funkciu riadeteľa ZŠ Maršala Tita v Padine
- Borislav Samardžić na funkciu riaditeľa PU Radosno detinjstvo v Novom Sade.

piatok, 15 január 2010 09:08

4 programy na akreditáciu

V mene Výboru pre vzdelávanie boli podané do Pedagogického ústavu Vojvodiny 4 programy na akreditáciu pre slovenských učiteľov u nás:
1. Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti 3
2. Edukácia profesorov na školách s vyučovacím jazykom slovenským
3. Edukácia vychovávateľov na predškolských ustanovizniach s vyučovacím jazykom slovenským
4. Edukácia vedúcich výchovno-vzdelávacích inšitúcií po slovensky

Činnosť Výboru pre vzdelávanie v roku 2009:

Január:

- vypracované zmluvy a za finančnej podpory PS pre vzdelávanie vyplatené autorky tímu pre učebné osnovy zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry;
- realizovaná Koordinačná porada v Bratislave ohľadom spolupráce s MŠ SR na základe medzištátnej dohody;
- v spolupráci s Výborom pre spoluprácu s lokálnou samosprávou kúpené knihy a lektúra do ZŠ v Jánošíku a Hajdušici a navštívené obe školy;
- poskytnutá finančná pomoc pri tlačení príručky pre učiteľov Vrcholné cesty človečenstva autora Jána Šimoniho;
- podaná požiadavka do MŠ RS o financovaní voliteľného predmetu na školách, ktorá bola aj prajne doriešená;
- na základe požiadavky PZV formovaný tím a vypracované učebné osnovy pre slovenský jazyk ako jazyk spoločenského prostredia a za podpory PS pre vzdelávanie autorom vyplatené honoráre;

ZŠ JánaKollára v Selenči – obec Báč

Kontakty:

Tel/fax: 021/774 015

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.jan-kollar.edu.yu

streda, 09 december 2009 20:02

Schôdza Výboru pre vzdelávanie

Výbor pre vzdelávanie na schôdzi uskutočnenej 04.12.2009 rozhodol:
- aby PS pre vzdelávanie v rámci sieti stredných škôl s vyučujúcim jazykom slovenským schválil zápis do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011 na Gymnáziu v Báčskom Petrovci 3 triedy - 90 žiakov a na Gymnáziu v Kovačici 1 triedu – 30 žiakov,
- aby sa Miroslavovi Jurajovi Belovi z Pivnice poskytla jednorázová finančná pomoc pri výplate školného v sume 25.000,00 na prekvalifikáciu za profesora fyziky,
- aby sa Etno deň konal na ZŠ Branka Radičevića v Novom Sade, ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici a na ZŠ Vuka Karadžića v Báčskej Palanke,
- aby sa Dr. Mária Myjavcová z Báčskeho Petrovca navrhla na odmenu Medailu Svätého Gorazda, ktorú udeľuje MŠ SR.

piatok, 04 december 2009 07:13

Informácia

V priestoroch Rady sa v pondelok 07.12.2009 o 14h budú podpisovať zmluvy so štipendistami.

top