Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

sobota, 05 november 2016 00:00

Rozhlasová súťaž recitátorov

Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu 5. novembra 2016  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zoganizovala 43. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž oficiálne otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová - Makanová.

sobota, 05 november 2016 00:00

Prezentácia CD-čka

Prezentácia CD-čka

V revuálnej časti 43. ročníka Rozhlasovej súťaže recitátorov prezentované bolo CD-čko – príloha k učebnici z hudobnej kultúry pre 3. ročník základnej školy.

sobota, 05 november 2016 00:00

8. žiacky seminár

8. žiacky seminár

V sobotu 5. novembra 2016 petrovská škola privítala účastníkov 8. ročníka seminára pre žiakov z rozličných základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý odznel na tému Vyčarené čaro ľudových rozprávok.

Podpísaná zmluva o angažovaní učiteľov slovenčiny

Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, 3. novembra 2016 v priestoroch Národnostnej rady podpísala zmluvu s vychovávateľmi a učiteľmi slovenčiny o realizácii alterantívneho programu vyučovania slovenčiny v materských školách v Novom Sade, Čeláreve, Báčskej Palanke a v Bielom Blate, o realizácii voliteľného predmetu slovenčiny s prvkami národnej kultúry na základných školách v Novom Sade, Báčskej Palanke, Čeláreve, Báčskom Maglići, Vojlovici, Sriemskej Kamenici, Futogu a v Starej Pazove, ako i o realizácii fakultatívnej vyučby slovenčiny na stredných školách v Báčskej Palanke, Kovačici a v Šíde.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí

28. – 29. októbra 2016 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí na rok 2016. NRSNM predstavovala Anna Tomanová Makanová, predsedníčka a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie, ktorá na Konferencii hovorila o problémch v oblasti menšinového vzdelávania a o neprajnom postavení slovenčiny v Srbsku.

utorok, 25 október 2016 00:00

Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia

Medzinárodnú Konferenciu na tému Multikulturálnosť vo vzdelávaní organizoval Vojvodinský pedagogický ústav 25. októbra 2016 v Študentskom centre Kolegium Európa v Novom Sade.

top