Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Stretnutie Koordinácie národnostných rád

25.01. sa v priestoroch rómskej národnostnej rady v Belehrade stretli predstavitelia Koordinácie národnostných rád na tému vzdelávania. NRSNM na zasadnutí predstavovala koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Stretnutie Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád

V stredu 18. januára 2017 v priestoroch Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja v Belehrade sa za prítomnosti štátnej tajmníčky, Gordany Predićovej, uskutočnilo stretnutie predsedov Výborov pre vzdelávanie Koordinácie národnostných rád slovenskej, maďarskej, rumunskej, rómskej, vlašskej, bunevskej, bosnianskej a chorvátskej národnostnej menšiny.

27. 12. koordinátorka pre vzdelávanie navštívila štátnu tajomníčku Ministrstva osvety, vedy a technologického rozvoja, Gordanu Predić a dohodla spôsob realizácie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry pre školy v Novom Sade a v Petrovaradíne, kde minister odmietol financovať skupiny s 12. a 13. žiakmi.

piatok, 23 december 2016 00:00

Dodatok Memoranda o vydávaní učebníc

Dodatok Memoranda o vydávaní učebníc

23. decembra 2016 v Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja bol podpísaný dodatok k Memorandu o spolupráci pri vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín s Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja, Ústavom pre vydávanie učebníc a Národnostnými radami národnostných menšín.

streda, 21 december 2016 00:00

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V stredu 21. decembra v miestnostiach Základnej školy 15. októbra v Pivnici sa uskutočnilo desiate zasadnutie Výboru pre vzdelávanie NRSNM, na ktorom prerokovali niektoré aktuálne otázky z oblasti vzdelávania, ktoré sa bytostne dotýkajú aj našej národnosti.

pondelok, 19 december 2016 00:00

K dodatkom učebných osnov

K dodatkom učebných osnov

19. 12. 2016 koordinátorka pre vzdelávanie a spolupracovníčka, Alena Pešková, zastupovali náš Výbor pre vzdelávanie v Ústave pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy v Belehrade spolu s predstaviteľmi chorvátskej a rumunskej národnostnej rady, kde podrobne analyzovali dodatky programov z dejín, sveta okolo nás, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarjnej kultúry.

top