Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Verejná rozprava o zákonoh v Národnej rade

Výbor pre vzdelávanie, vedu,  technologický rozvoj a informatickú spoločnosť v čele s predsedom Muaremom Zukorlićom poriadal verejnú rozpravu o zákonoch z oblasti vzdelávania národnostných menšín v Srbsku. Rozprava sa uskutočnila 22. 11. 2019, v Národnej rade v Belehrade. V mene slovenskej národnostnej menšine sa na rozprave zúčastnili Libuša Simendićová a Svetlana Zolňanová, ktorá predstavila systém vzdelávania v slovenskom jazyku v Srbsku a vytýčila, že sa Národnostné rady pravidelne zúčastňovali v rozpravách zákonov z oblasti vzdelávania. Niektoré pripomienky na zákony boli prajne vyriešené, ako možnosť uvádzania bilingválneho vzdelávania a uvádzanie tolerancie a multietnickosti a multikulturalizmu, ako výchovného aspektu školy. Prajne je postavený aj Zákon o duálnom vzdelávaní a Zákon o učebniciach, no aj napriek tomu vydávanie učebníc v jazykoch národnostných menšín mešká. V Zákone o základnej škole je najväčším problémom slovné hodnotenie pre materinský jazyk s prvkami národnej kultúry a v Zákone o strednej škole jeho pozícia fakultatívneho predmetu. Ďalej Zolňanová podotkla potrebu zapojenia Národnostných rád do vypracovania novej stratégie o vzdelávaní na päťročné obdobie. 

IMG-16cd894da21ebb070b40d55bacf03673-V.jpg

pondelok, 25 november 2019 21:39

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici

Mušky z gumipušky na zájazde v Pivnici

Členovia detskej divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku a ZŠ Savu Šumanovića z Erdevíka prijali pozvanie a užiť si krásny zájazd, ktorý im zorganizovali učiteľky na ZŠ 15. októbra v Pivnici, Jarmila Čobrdová a Vesna Kámaňová 15. októbra 2019. Najmä, herci z Erdevíka zahrali divadelné predstavenie Mušky z gumipušky podľa scenára Daniely Legíňovej Sabovej a v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré získalo bronzovú plaketu na 26. Prehliadke 3xdĎ v Starej Pazove.

Erdevíčania priložili svoj kamienok do pestrej mozaiky príležitostého programu nielen prostredníctvom divadielka pre deti, ale aj svojou účasťou vo výtvarnom súbehu na základnej škole.

Pohostinní Pivničania sa snažili naplno venovať svojim hosťom a podať základné informácie o škole, dedine a o významných inštitúciach v osade. A tak sme spolu navštívili Diakonický dom, Slovenský evanjelický chrám Boží a Srbský pravoslávny kostol Uspenja Bogorodice. Srdečne nás uvítali členky Združenia žien z Pivnice, evanjelický kňaz a pravoslávny kňaz spolu s deťmi navštevujúce hodiny náboženstva. Projekt finančne podporili NRSNM a ÚSZZ.

IMG-8e45f37e7ea5fbd3e21e0e9947e91b99-V.jpg

 

IMG-6b6f4c0ec66ac26ef2f9087054ced1c1-V.jpg

IMG-a27e1cc90c4d7de8cc29efaeb8540ff9-V.jpg

utorok, 19 november 2019 21:12

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

12. novembra 2019 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zsadala Komisia pre štipendiá, ktorá analyzovala prihlášky na štipednium pre študentov na fakultách v Srbsku na akademický rok 20119/2020:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2019

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Martina Benková

Báčsky Petrovec

Poľnohospodárska fakulta

Lekárska fakulta , Nový Sad

4.

3.

2. Vladmír Ožvát

Kysáč

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, biológia

M.

 

3. Izabela Stošić

Stará Pazova

Filozofická fakulta v Novom Sade, nemecký jazyk a literatúra

4.

4. Marina Bartoš

Hložany

Fakulta technických vied, Nový Sad

Inžinier ochrany životného prostredia

M

5. Alena Kolár

Lug

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

6. Alexandra Čmelíková

Slankamenské Vinohrady

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

7. Janko Kolár

Lug

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, turizmus

3.

8. Teodora Belićová

Novy Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

9. Sanja Žjak

Jánošík

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia

M

10. Žiga Dario

Stara Pazova

Fakulta technických vied, Nový Sad

Softvérové a informačne technológie

2.

11. Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

12.Vladimír Ededy

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

13. Filip Bažík

Lug

Vysoká technická škola odborných štúdií u Novom Sadu, ochrana v práci

2.

14.Jan Andrášik

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

15. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, matematika

5.

16. Margaréta Makanová

Nový Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade,

Právnická fakulta v Novom Sade

1.

3.

17.Elena Vrška

Hložany

Fakulta technických vied v Novom Sade, biomedicínske inžinierstvo

4.

18. Vladimír -Vanja Valent

Selenča

Filozofická fakulta v Novom Sade, anglický jazyk a literatúra

3.

19. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovakistika

5.

20. Ivana Kovačić

Šid

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2.

21.Maria Garafiját

Padina

Ekonomická fakulta Belehrad

M oneskorelá

22.Aleksander Sládeček

Kovačica

Akadémia odborných štúdií

1.

oneskorelá

 

 

Komisia navrhuje udeliť štipendium na 10 splátok vo výške 4.000,00 nasledovne:

 

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Izabela Stošić

Stará Pazova

Filozofická fakulta v Novom Sade, nemecký jazyk a literatúra

4.

2. Alena Kolár

Lug

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

3. Miroslava Ožvát

Kysáč

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3.

4. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, matematika

5.

5. Margaréta Makanová

Nový Sad

Filozofická fakulta v Novom Sade,

Právnická fakulta v Novom Sade

1.

3.

6. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovakistika

5.

 odluka.jpeg

 

pondelok, 04 november 2019 20:22

Rozhlasová súťaž recitátorov

Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu, 2. novembra 2019 Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zoganizovala 46. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž oficiálne otvorila podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová.

            Odborná porota v zložení Katarína Melegová Melichová, Dr. Zuzana Týrová a Anna Asodiová, mala možnosť vypočuť si 60 prednesov v 4 súťažných kategóriách:

Poézia nižšie ročníky

Poézia vyššie ročníky

Próza

Stredoškoláci a študenti

V mene NRSNM a MSS ocenenia udelila Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a Vladislava Havranová.

20191102_140135-min.jpg

20191102_141206-min.jpg

20191102_123530-min.jpg

 

Finančná podpora pre gymnazistov v Kovačici

Pri otvorení XV. ročníka putovnej súťaže pre stredoškolákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, 18. októbra 2019, na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, podpredseda NRSNM, Zlatko Šimák spolu s koordinátorkou pre vzdelávanie, Svetlanou Zolňanovou rozdelili piatim žiakom 2. ročníka finančnú podporu, ktorú pre stredoškolákov NRSNM zabezpečila v rámci rozpočtu Výboru pre vzdelávanie.20191018_151858-min.jpg

20191018_142309-min.jpg

XV. putovná súťaž zo slovenských reálií

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici v dňoch 18. -19. 10. 2019 prebiehala XV. putovná súťaž zo slovenských reálií pre stredoškolákov ako spoločný dolnozemský projekt za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na súťaži bolo prezentovaných 25 prác, ktoré si pripravilo 41 stredoškolákov z budpeštianskeho a čabianského slovenského gymnázia v Maďarsku, Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z Ruminska, Gymnázií Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Mihajla Pupina v Kovačici, ako i Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade. Tohtoročnú súťaž otvoril Zlatko Šimák, podpredseda NRSNM a riaditeľka gymnázia, Tatiana Brtková. Organizačne podujatie mala na starosti koordinátorka, Svetlana Zolňanová. Práce hodnotila odborná porota na čele s Máriou Katarínou Hrkľovou. Aj tohtoročné práce budu už tradične zverejnené v zborníku. Po prezentácii prác, žiaci navštívili Galériu insitného umenia, Dom Martina Jonáša a dielňu na výrobu huslí u Nemčekov. Večer sa zúčastnili na divadelnom predstavení v kovačickom Dome kultúry, čím sa prispelo k zveľadeniu národného povedomia u mladých.

20191018_151920-min.jpg

20191018_152016-min.jpg

 

20191018_142243-min.jpg

 

 

 

top