Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

streda, 22 február 2017 00:00

Spolupráca s PZV

Spolupráca s PZV

22. februára sa koordinátorka pre vzdelávanie, v priestoroch NRSNM, stretla s Danielov Petovićovou z Vojvodinského pedagogickho ústavu a hovorili o bezplatných odborných zdokonaľovaniach na tému multikulturalizmu a viacjazyčnosti pre našich učiteľov.

Koordinácia pre vzdelávanie zaujala stanovisko k novým zákonom

21. februára 2017 v priestoroch Kancelárie pre ľudské a menšinové práva v Belehrade zasadala  Koordinácia pre vzdelávanie národnostných rád albánskej, aškalijskej, bosenskej, rumunskej, maďarskej, českej, slovinskej, slovenskej, chorvátskej a vlašskej národnostnej menšiny.

utorok, 14 február 2017 00:00

Zo 128. zasadnutia Národnej osvetovej rady

Zo 128. zasadnutia Národnej osvetovej rady

14. februára 2017 sa v Belehrade uskutočnilo 128. zasadnutie Národnej osvetovej rady. Na dennom poriadku mali analýzu štyroch zákonov z oblasti vzdelávania. Koordináciu národnostných rád národnostných menšín predstavovali Svetlana Zolňanová, Aniko Jeras a Darko Sarić Lukendić.
VPV NRSNM vyčlenil na túto aktivitu 5.044,00.

streda, 08 február 2017 00:00

Vydávanie učebníc a učebných pomôcok

Vydávanie učebníc a učebných pomôcok

V spolupráci s Ministerstvom osvety, vedy a technologického rozvoja a s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny  Ústav pre učebnice v Belehrade sa podujal vydať rad kompaktných platní k učebniciam hudobnej kultúry a k čítankám v slovenskej reči, ktoré budú používať žiaci, ktorí navštevujú vyučovanie po slovensky na základných školách v Srbsku.

utorok, 31 január 2017 00:00

K dodatkom učebných osnov

K dodatkom učebných osnov

04.01. v priestoroch NRSNM zasadal odborný tím na vypracovanie dodatkov programov z dejín, sveta okolo nás, prírody a spoločnosti, hudobnej a výtvarjnej kultúry, ktorý tvoria Alena Pešková, Gabriela Gubová Červený a Daniela Triašková, Michal Ďurovka a koordinátorka Svetlana Zolňanová.

piatok, 27 január 2017 00:00

Koordinačná porada v Bratislave

Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

top