Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

štvrtok, 24 november 2016 00:00

Podpora študentom slovakistiky

Podpora študentom slovakistiky

Vo štvrtok, 24. novembra, študenti Filozofickej fakulty v Novom Sade z oddelenia slovakistiky a študenti, ktorí slovenčinu študujú ako cudzí jazyk, zúčastnili sa na výlete, ktorý umožnila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

streda, 23 november 2016 00:00

Konferencia v Šali

Konferencia v Šali

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny podporila Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny účasťou na odbornej konferencii Spoločnosti pre predškolskú výchovu s názvom Do materskej školy chodíme radi, ktorá sa uskutočnila 23. novembra 2016 v meste Šaľa v SR.

pondelok, 21 november 2016 00:00

Podpísané zmluvy pre štipendiá NRSNM

Podpísané zmluvy pre  štipendiá NRSNM

V priestoroch NRSNM v Novom Sade, 21. novembra 2016 predsedníčka NRSNM Anna Zomanová Makanová a koordinátroka opre vzdelávanie podpísali zmluvy s 10. štipendistami  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v hodnote 5.000 din, mesačne.

piatok, 18 november 2016 00:00

Realizovaný kvíz pre žiakov ZŠ

Realizovaný kvíz pre žiakov ZŠ

18. novembra na ZŠ 15. októbra v Pivnici bol realizovaný 3. ročník kvízu Poznaj svoju munulosť za cieľom zvýšenia záujmu žiakov o dejiny vojvodinských Slovákov.

Realizácia projektu Moji slovenskí predkovia

V piatok 18. novembra 2016 na ZŠ 15. októbra v Pivnici Svetlana Zolňanová, koordinátroka pre vzdelávanie VPV NRSNM, Ján Brna, predseda VPV NRSNM, a Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov, odovzdali odmeny žiakom základných a stredných škôl v rámci projektu Moji slovenskí predkovia, ktorý podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahrahraničí a NRSNM 43.412,00.

štvrtok, 17 november 2016 00:00

Návšteva PU a ZŠ v Padine

Návšteva PU a ZŠ v Padine

17.11.2016 predsedníčka NRSNM a koordinátorka pre vzdelávanie navštívili PU Kolibrík v Padine, pri čom odovzdali deťom didaktické pomôcky podporené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a s novou riaditeľkou hovorili o možnej spolupráci NRSNM a PU v kovačickej obci.

top