Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku

Zakladajúce zasadnutie komisie, ktorú riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. zvolal, sa konalo na pôde tejto inštitúcie 3. mája 2017. Po prebraní menovacích dekrétov, ktoré pán riaditeľ Hajduk odovzdal jednotlivým členom komisie, nasledovala pracovná časť zasadnutia.

sobota, 29 apríl 2017 00:00

V Žiline na odbornom seminári

V Žiline na odbornom seminári

V dňoch  26. až 29. apríla 2017 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po piatykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre profesorov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy.

pondelok, 10 apríl 2017 00:00

O spolupráci so Slovákmi v Rumunsku

O spolupráci so Slovákmi v Rumunsku

10. apríla sa koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, predsedníčka Školskej komisie pre MSS Anna Medveďová a predsedníčka ASP Mária Andrášiková, stretli s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Rumunsku Pavelom Hlásznikom, a riaditeľkou slovenského gymnázia v Békeščabe.

nedeľa, 09 apríl 2017 00:00

Súťaž zo slovenčiny

Súťaž zo slovenčiny

Oblastná súťaž zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania pre žiakov základných škôl sa uskutočnila 9. apríla 2017 na ZŠ mladých pokolení v Kovačici, hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, 15. októbra v Pivnici a na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne.

utorok, 21 marec 2017 00:00

Návšteva Boľoviec

Návšteva Boľoviec

21. marca 2017 delegácia NRSNM v zložení Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie, navštívili aktivistov KOS „Sládkovič“ z Boľoviec, predsedom MS a predsedom obce Surčín a koordinátorka pre vzdelávanie spolu s predstaviteľmi Slovákov v Boľovciach navštívila aj riaditeľa ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach.

Edukácia k písaniu výsledkov pre 5. ročník

Vo štvrtok, 16.marca 2017, sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konala edukácia na vypracovanie výsledkov zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre 5. ročník základnej školy.

top