Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

piatok, 26 máj 2017 00:00

Správa z divadelnej postprodukcie

Správa z divadelnej postprodukcie

Divadelný krúžok ZŠ 15.októbra z Pivnice vystúpil v Selenči 26.5.2017 o 13:30 v Dome kultúry s divadelným predstavením Kapitán John Peoplefox trochu inak, autora D. Radovića v réžii J. Čobrdovej a V. Kámaňovej.

piatok, 26 máj 2017 00:00

Pripomienky na Zákon

Pripomienky na Zákon

26. mája sa koordinátorka pre vzdelávanie zúčastnila na verejnej rozprave k Zákonu o základoch systému vzdelávania a výchovy, ktorá sa konala na ZŠ Svetozara Markovića Tozu v Novom Sade.

Správa z jednodňového výletu v Kovačici

V piatok 26. mája 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, organizovali jednodňový výlet pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry.

sobota, 20 máj 2017 00:00

Súťaž zo slovenčiny v Kulpíne

Súťaž zo slovenčiny v Kulpíne

20. mája 2017 sa na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne konala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Na republikovú súťaž postúpilo 72 žiakov z 11 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

piatok, 05 máj 2017 00:00

Zasadal Aktív riaditeľov škôl

Zasadal Aktív riaditeľov škôl

5. mája sa v miestnostiach NRSNM v Novom Sade uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

pondelok, 10 apríl 2017 00:00

O spolupráci so Slovákmi v Rumunsku

O spolupráci so Slovákmi v Rumunsku

10. apríla sa koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, predsedníčka Školskej komisie pre MSS Anna Medveďová a predsedníčka ASP Mária Andrášiková, stretli s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Rumunsku Pavelom Hlásznikom, a riaditeľkou slovenského gymnázia v Békeščabe.

top