Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 17 august 2010 07:23

Zoznam štipednií

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zoznam zahraničných uchádzačov - Slovákov žijúcich v zahraničí o štúdium v SR, ktorým bolo dňa 24.6.2010 priznané štipendium vlády Slovenskej republiky   

bakalárske a magisterské štúdium           

BENKA Miroslav (32)    FPV UKF - učiteľstvo predmetov matematika a história       
            FPV UMB - učiteľstvo predmetov geografia a matematika       
GALAS Nataša (33)    PDF UK - učiteľstvo výtvarného umenia       
            PDF UKF - učiteľstvo predmetov výtvarné umenie a pedagogika       
ČASAR Ana (34)        PDF UKF - učiteľstvo predmetov pedagogika a psychológia       
HALUPKA Danijel (45)    PRIF UPJŠ - biológia a informatika       
            PRIF UPJŠ - matematika a informatika       
FILIP Filip (51)    FEI STU - aplikovaná informatika       
            FIIT STU - počítačové a komunikačné systémy a siete       
            FIIT STU - informatika       
BOVDIŠ Ivana (52)    FBP SPU - aplikovaná biológia       
VULIČ Radivojka (53)    PRIF UK - biochémia       
            PRIF UK - učiteľstvo predmetov biológia a chémia       
RYBARSKA Anna (54)    FBP SPU - aplikovaná biológia       
GRUJIČ LITAVSKI Ivica (55)    EBF UK - evanjelická teológia       
            FF UKF - európske štúdiá       
            FF UK - žurnalistika       
FAĎOŠ Marína (56)    FHI EU - hospodárska informatika       
            FM UK - manažment       
FERKO Branislav (57)    FCHPT STU - chémia, medicínska chémia a chemické materiály       
            PRIF UK - učiteľstvo predmetov chémia a informatika       
            PRIF UK - chémia       
DUDAŠ Miroslava (58)    FPV UKF - environmentalistika       
            FPV UKF - učiteľstvo predmetov biológia a ekológia       
            PRIF UK - environmentalistika       
            PRIF UK - učiteľstvo predmetov environmentalistika a biológia       
LOMEN David (59)    FMFI UK - aplikovaná informatika       
            FMFI UK - učiteľstvo predmetov matematika a informatika       
            FMFI UK - informatika       
MAKIŠOVÁ Jaroslava (60)    FCHPT STU - chémia, medicínska chémia a chemické materiály       
            FCHPT STU - biotechnológia       
LONČAR Ksenija (61)    FCHPT STU - výživa, kozmetika a ochrana zdravia       
HRUBIK Hana (62)    FAPZ SPU - výživa ľudí       
VRABČENJAK Robert (68)    SVF STU - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby       
KOTIV Marina (69)    SVF STU - pozemné stavby a architektúra       
PAVELKOVÁ Jasna (84)    FF UKF - muzeológia       
            FF UKF - učiteľstvo predmetov dejepis a ekológia       
MIHALEK Sanja (91)    FF UKF - kulturológia - riadenie kultúry a turizmu       
            FF UKF - marketingová komunikácia a reklama       
ŠTRBA Branislav (92)    FAPZ SPU - manažment rastlinnej výroby

doktorandské štúdium
DUDIČ Branislav (137)    FM UK - podnikový manažment       
PETRAŠ Gustáv (139)    FHV UMB - športová humanistika       
           
Zoznam zahraničných uchádzačov - Slovákov žijúcich v zahraničí o štúdium v SR, ktorým bolo dňa 24.6.2010 podmienečne priznané štipendium vlády Slovenskej republiky           
           
bakalárske a magisterské štúdium             
TORDAJI Tatiana (66)    FF UK - psychológia       
POKORACKI Ivor (66)    FSVZ UKF - psychológia       
GAJDOŠ Martina (76)    FSVZ UKF - sociálna práca       
MILJEVIČ Andrea (106)    FPM EU - všeobecný manažment (2. stupeň)       
            FPM EU - ekonomika a manažment podniku (2. stupeň)       
            FPM EU - podnikové financie (2. stupeň)       
            FM UK - manažment (2. stupeň)       
            FM UK - medzinárodný manažment (2. stupeň)       
VIZI Daniela (121)    PRIF UK - biochémia       
            FCHPT STU - chémia, medicínska chémia a chemické materiály       
           
doktorandské štúdium   
ŽJAK Jana (133)        FMK UCM - masmediálne štúdiá       
KABAS Vladimír (138)    SJF STU - tepelné a hydraulické stroje a zariadenia

Čítať 2125 krát
top