Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 17 júl 2018 00:00

Mimoriadna schôdza Výboru pre vzdelávanie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mimoriadna schôdza Výboru pre vzdelávanie

14. (mimoriadne) zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa uskutočnilo  v utorok, 17. júla 2018 v miestnostiach ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči za prítomnosti členov výboru a riaditeliek škôl s vyučovacím jazykom slovenským, v ktorých sa evidujú problémy: v Kulpíne, Kysáči, Báčskom Petrovci, Pivnici a v Selenči.

Na zasadnutí boli podrobne predstavené pravidlá ministerstva, po ktorých by školy ma zlúčiť triedy. Každá riaditeľka predstavila situáciu na svojej škole.

Podrobne sa analyzovali kroky, ktoré školy doteraz podnikali a model, podľa ktorého sa doteraz fungovalo.

Podľa slov riaditeliek, v Báčskom Petrovci je ohrozených 8 tried, v Pivnici 2 triedy, v Kysáči 3 triedy a v Kulpíne a v Selenči nehrozí zatvorenie tried.

Závery:

  • každá škola vypracuje podrobný elaborát, na základe ktorého sa potom požiada ministerstvo o výnimku pri zlučovaní tried.
  • NRSNM dá každej škole pozitívnu mienku – odporúčanie na zachovanie tried.

 

Čítať 533 krát
top