Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 05 september 2011 09:21

Letná škola ľudového tanca

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Žiaci ZŠ 15. októbra z Pivnice, členovia tanečnej odbočky Slniečko od 8. do 14. júla 2011 absolvovali kurz IV. ročníka Letnej školy ľudového tanca, ktorý organizovalo Centrum celoživotného vzdelávania UMB z Banskej Bystrici.
Zúčastnilo sa 29 žiakov s tromi vedúcimi učiteľkami, ubytovaných v hoteli Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch. Počas pobytu účastníkom boli k dispozícii kritériá spĺňajúce nácvičné miestnosti, hotelový bazén, športové ihriská a zdravotná pohotovosť bola na zodpovedajúcej úrovni.
Denný harmonogram bol každodenne maximálne realizovaný a to takýmto poradím:
9.00 – 9.30 - rozcvička
9.40 - 12.00 – práca na sále, nácvik spevu a tancu
12.00 – 13.50 - obed a odpočinok
14.00 – 18.00 – práca na sále, nácvik spevu a tancu
18.00 – 18.30 - večera
19.30 – 22.00 - voľnočasové aktivity, ktoré účastníci samoiniciatívne trávili pri živej hudbe (harmonikový sprievod M. Drugu)

Naši účastníci boli podľa veku zaradený do mladšej pracovnej skupiny, s ktorou pracovali taneční pedagógovia PhDr. Zuzana Drugová, Miroslava Kozáková, Ondrej Druga, Matúš Druga a Michal Druga.
Dopracovali sme sa k nasledovným cieľom:
• prostredníctvom poznávania tradičnej kultúry pestovať vzťah k Slovensku ako krajine svojich predkov
• začiatočníkov prostredníctvom základných tanečných prvkov doviesť k všeobecným pohybovým zdatnostiam
• priblížiť možnosti, ktoré ľudový tanec a spev dávajú pre aktívne rozvíjanie slovenského jazyka a poznávanie svojich tradícií aj po návrate do domovskej krajiny
• umožniť vytvorenie choreografií, ktoré budú použité ako metodický príklad práce s tanečnými prvkami
• prezentovanie výsledkov práce Letnej školy ľudového tanca na galakoncerte
• súčasťou Letnej školy ľudového tanca boli výlety: Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Múzeum liptovskej dediny v Pribyline (skanzen).


Na tomto kurze sme sa kamarátili so slovenskými tanečníkmi z Česka, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska. Tento zájazd si budeme spomínať v peknom, lebo sme si so sebou priniesli bohaté tanečné a spevácke skúsenosti. Účasť a pobyt hradilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Čítať 1009 krát
top