Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 23 marec 2018 00:00

Prijatie u ministra osvety, vedy a technologického rozvoja

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Prijatie u ministra osvety, vedy a technologického rozvoja

23. marca 2018 minister osvety, vedy a technologického rozvoja, Mladen Šarčević a štátna tajomníčka, Anamarija Viček, zástupkyňa ministra pre základné školy, Vesna Nedeljković a spolupracovníčky Đurđica Ergić a Snežana Vuković, prijali delegáciu Národnostných rád národnostných menšín.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 002


Predstaviteľka všetkých menšín, Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie našej národnostnej rady, v úvode ozrejmila potreby vydávania nových učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev pre 1. a 5. ročník základných škôl, ako aj pre stredné školy. Keďže sa na stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Ústavu pre vydávanie učebníc v čele s generálnym riaditeľom Dragoljubom Kojičićom, podrobne sa analyzovala možnosť podpisovania anexu memoranda o vydávaní učebníc pre menšiny, ktoré uskutočňujú vzdelávanie v materinskom jazyku.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 003


Predstaviteľka Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a  výchovy, Dragana Marinković, ozrejmila dynamiku písania programov z materinského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre základné školy a gymnáziá v rámci reformy a úlohu národnostných rád v tomto procese.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 004


Záverom bolo dohodnuté, že sa do konca apríla počká Katalóg schválených učebníc, potom si menšiny vyberú titulky, ktoré sa pre 1. a 5. ročník budu prekladať do jazykov menšín a najneskôr do 15. mája sa pripravia podklady na podpisovanie novej dohody medzi ministerstvom, národnostnými radami a Ústavom pre učebnice, čím sa zabezpečí vydávanie učebníc pre 1. a 5. ročník vo všetkých jazykoch.

prijatie-u-ministra-osvety marec 2018 005
 
Druhá časť zasadnutia bola venovaná predstaviteľom menšín, ktoré ponúkajú vyučovanie materinského jazyka s prvkami národnej kultúry ako voliteľný program. Ministerstvo aj s nimi podpíše memorandum o vydávaní učebníc. V pokračovaní sa podrobne analyzovala možnosť anketovania žiakov po školách a doterajšie skúsenosti v teréne. Ministerstvo pošle osobitné anketové lístky školám na voľby materinského jazyka s prvkami národnej kultúry, o čom sa budu informovať aj národnostné rady.

Na záver zasadnutia štátna tajomníčka, Anamarija Viček informovala prítomných, že je Svetlana Zolňanová zvolená do Národnej osvetovej rady na štvorročné obdobie.

 

Čítať 524 krát
top