Vytlačiť túto stránku
pondelok, 30 október 2017 00:00

K zmenám Zákona o učebniciach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
K zmenám Zákona o učebniciach

Na Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja sa 30.10. 2017 stretli predstavitelia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín o štátnou tajomníčkou Annamáriou Viček a zástupkyňou ministra Vesnou Nedeljković.

k-zmenam-zakona okt 2017 002


Predstaviteľky ministerstva prítomným predstaviteľom chorvátskej, slovenskej, maďarskej, macedónskej, bosenskej, rómskej a rumunskej národnostnej rady, ako aj predstaviteľky Ústavu pre učebnice z Nového Sadu predstavili návrh riešenia otázky vydávania učebníc v jazykoch národnostných menšín v nasledovnom období, ktorý sa stane súčasťou nového Zákona o učebniciach.

k-zmenam-zakona okt 2017 003


Učebnice pre národnostné menšiny, ako autorské, tak aj tie prekladové, sa budu vydávať v Centre pre učebnice s malým nákladom, ktorého sídlo bude v Novom Sade. Aktívy učiteľov každej národnostnej menšiny si vyberú učebnicu toho vydavateľa, želajú, aby sa učebnica preložila a Centrum, v spolupráci s národnostnými rada zabezpečí prekladateľov, lektorov a recenzentov.

k-zmenam-zakona okt 2017 004


Na každý preklad dá posudok aj národnostná rada. Autorské učebnice sa tiež budu vydávať v spolupráci s národnostnými rada. Zakladateľom Centra bude ministerstvo a financovať sa bude z rozpočtu a Fondu pre učebnice s malým nákladom, do ktorého má každý vydavateľ vyčleniť 2% zo svojho zárobku. Aj v novom zákone zostáva možnosť používania učebníc z dovozu z materskej krajiny, ktoré predtým schváli minister.

Prítomní predstavitelia schválili návrh ministerstva na riešenie v zákone, ktorým sa vylepší dynamika vydávania učebníc v jazykoch národnostných menšín.

V mene NRSNM sa na zasadnutí zúčastnila koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová.

>> Uzávery

 

 

Čítať 424 krát