Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

pondelok, 18 september 2017 00:00

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

12. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie sa konalo v pondelok, 18. septembra 2017 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

1. seminár pre učiteľky materských škôl Dolnej zeme

15. a 16. septembra sa v PU Včielka v Báčskom Petrovci konal seminár pre učiteľky materských škôl Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.

Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

9. septembra 2017 v  Pukanci (Slovenská republika), zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.

štvrtok, 07 september 2017 00:00

Z aktívu slovenčinárov

Z aktívu slovenčinárov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Výbor pre vzdelávanie organizoval Aktív učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry na predškolských ustanovizniach, základných a stredných školách.

Zasadnutie Koordinácie Národnostných rád národnostných menšín

v utorok, 5. septembra 2017 sa v Belehrade konalo zasadnutie Koordinácie Národnostných rád národnostných menšín, na ktorom sa, za prítomnosti Anamarii Viček, štátnej tajomníčky pri Ministerstve školstva, vedy a technologického rozvoja a Snežany Vukovićovej, vedúcej oddelenia pre menšinové vzdelávanie, rokovalo o aktuálnych otázkach z oblasti vzdelávania.

nedeľa, 13 august 2017 00:00

Škola v prírode na Slovensku

Škola v prírode na Slovensku

Žiaci z Nového Sadu a Petrovaradína, ktorí navštevujú fakultatívne hodiny slovenčiny, vynikajúci recitátori zo Selenče, Aradáča a Petrovca – nositelia zlatého diplomu z tohtoročnej recitačnej súťaži v Sečni a literáti z Kovačice, odmenení na súbehu Hodžov novinársky článok, pobudli desať dní na Slovenskom Horehroní, v škole prírode od 4.8 – 13.8. 2017.

Strana 1 z 94
top