Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre vzdelávanie

Udelená Cena Sаmuela Tešedíka laureátkam zo Srbska

V piatok, 5. februára 2020 v Starej Pazove odovzdali po deviatykrát Cenu Samuela Tešedíka.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje slovenským učiteľom v zahraničí za celoživotné dielo trvalej hodnoty a za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského školstva v zahraničí. Pre neprajné podmienky zapríčinené pandémiou sa cena nemôže odovzdať všetkým oceneným na jednom podujatí, preto sme sa rozhodli odovzdať ocenenia každý zriaďovateľ vo svojom štáte.

 

Zriaďovateľmi Ceny Samuela Tešedíka sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov a Čabianska organizácia Slovákov. Cena sa udeľuje v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov.

 

Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2020 získali:

 

-          Felix Chilla z Rumunska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

-          Jozef Kvasnovský z Chorvátska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

-          Štefan Sýkora z Rumunska za celoživotný prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov

-          Erika Zemanová Palecsková z Maďarska za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov.

 

Cenu Samuela Tešedíka v roku 2020 získali:

-          Ivan Miroslav Armbruš z Rumunska za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí,

-          Ružena Červenská zo Srbska za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí,

-          Anna Hrková zo Srbska za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,

-          Zuzana Lauková z Maďarska za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí.

V staropazovskom Dome kultúry oceneným zo Srbska Ceny Samuela Tešedíka odovzdali Mária, Andrášiková, Svetlana Zolňanová a Janko Havran. Oceneným na záver gratulovala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

  DSC 0066-min

 DSC 0096-min

DSC 0121-min

piatok, 29 január 2021 13:32

Rozdelené darčeky pre školy

naslovna

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade boli 28. januára 2021 rozdelené darčeky do škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré od marca rok 2020 nakrúcali hodiny pre dištančné vzdelávanie. Dračky, lap top, grafické tabule a web kamery financoval Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, koordinátorka pre vzdelávanie a predseda výboru sa poďakovali učiteľom a riaditeľom na spolupráci a vyzvali učiteľov zotrvať na projekte Dištančného vzdelávania do konca marca, keďže by nakrútené hodiny mali kryť celý školský rok.

V úvodnej časti udelenia darčekov predsedníčka promovala aj knihu Márii Kotvášovej – Jonášovej, ktorú financovala NRSNM a odovzdala výtlačky autorke.

IMG-67686e574e4236f004812b6541d03fe2-V

IMG-52b6b4bdffefdc39e2f5ed84fd90e578-V

IMG-329e95c0ec80e0d61a899a2376e690ef-V

štvrtok, 21 január 2021 10:37

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie
V stredu, 20. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. 
V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2020, Plán práce a finančný plán výboru na rok 2021. Najviac pozornosti sa venovalo projektu Dištančné vzdelávanie. Členovia výboru vysoko hodnotia spôsob realizácie projektu, v rámci ktorého sa v jarnom období odvysielalo na 4 TV 396 hodín a v jesennom období sa zariadil nový portál na ktorom je v tejto chvíli 868 hodín pre žiakov základných a stredných škôl, početné didaktické materiály, učebné plány a testy. Do projektu nakrúcania hodín bolo zapojených 57 učiteľov z 10 základných a 3 stredných škôl za čo sa dostala slovenskej menšine osobitná pochvala Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja. Projekt okrem ministerstva a NRSNM podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V pokračovaní zasadnutia členovia výboru analyzovali potreby prekladov učebníc pre 4. a 8. ročník základnej školy a pre stredné školy, návrat našich žiakov zo zahraničia a ich opätovný zápis do škôl, a aktivyty výboru, ktoré sa budu realizovať za spolupráci s materským štátom v roku 2021. 
utorok, 29 december 2020 11:42

Dohoda o súťažiach na ministerstve

Dohoda o súťažiach na ministerstve

 V utorok, 22.12.2020 sa v Belehrade na ministerstve školstva konalo zasadnutie Národnsotných rád národnostných menšín a predstaviteľov spolkov, ktoré poriadajú súťaže z jednotlivých predmetov o spôsobe organizovania a bodovania republikových súťaží pri zápise žiakov do stredných škôl. V mene NRSNM sa na zasadnutí zúčastnila Tatiana Brtková.

piatok, 18 december 2020 14:47

Rozdelené darčeky do škôl

Rozdelené darčeky do škôl

Gymnáziu Mihajla Pupina z Kovačice sa behom decembra boli udelené darčeky v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podporené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľky školy anglícko-slovenské slovníky a nástenné mapy odovzdala koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňaová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Podobné darčeky sa v mene Národnostnej rady a Asociácie slovenských pedagógov dostanú do rúk aj ZŠ v Pivnici a Starej Pazove.

piatok, 18 december 2020 14:41

Vyhodnotenie recitačnej súťaže

Vyhodnotenie recitačnej súťaže

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici 17.12.2020 prebiehalo udelenie cien najúspešnejším recitátorom z Banátu; zo základných škôl z Kovačice a Padiny a z kovačického gymnázia. V mene organizátora podujatia sa žiakom prihovorili predseda VR NRSNM Miroslav Tomáš a podpredseda NRSNM Zlatko Šimák. V mene školy žiakov pozdravila riaditeľka Tatiana Brtková. Odmenení žiaci v predvianočnej nálade predniesli básne a spoločne sa fotografovali. Podujatie sledovali Has ľudu a OK televízia Kovačica.

Ocenenia zabezpečili za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Matica slovenská v Srbsku.

IMG-9af72f615e179b02b25fdf43464c2586-V

IMG-55c9290948c5534aa46b4fd75e198e27-V

 

IMG-908cc51a91c6e046130352134ae59592-V

IMG-85e1c40817e9c3433977a209c069bc85-V

IMG-61868c74f7494e09eb4a91bb19ed0168-V

IMG-a275dfe9b1c29070ce3807569cb4580d-V

Strana 1 z 129
top