Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Z ustanovujúceho zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 29. januára 2015 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období.

Z ôsmeho zasadnutia Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma

V utorok 10. decembra v malej sieni budovy Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila ôsma schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na rokovacom programe ústredným bodom bolo zrušenia súdnej jednotky v Báčskom Petrovci Základného súdu v Novom Sade.

Dňa 21. januára 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila 7. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Na zasadnutí boli prítomní predseda a podpredseda výboru Pavel Marčok a Juraj Červenák a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak, Anna Marićová, Vladislav Tárnoci a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze sa členovia VPUPJP zamerali na plány a programy výboru zrealizované v období január - december 2012, resp. na analýzu výročných správ každej komisie pôsobiacej v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Ďalším bodom rokovania boli plán a program činnosti a finančný plán na rok 2013. 
utorok, 18 december 2012 23:19

V Srbsku žije 52 750 Slovákov

V Srbsku žije 52 750 Slovákov

Republikový štatistický úrad Srbska zverejnil niektoré výsledky sčítania obyvateľstva, domácnosti a bytov, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011. Podľa najnovšieho sčítania v Srbsku dnes žije 52.750 Slovákov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (v roku 2002 Slovákov bolo 59.021) sa počet Slovákov v Srbsku zmenšil o 6.271, teda o niečo viac ako 10%. Vzhľadom na skutočnosť, že v období rokov 1991 – 2002 tento počet klesol o 11,78%, možno konštatovať, že dynamika poklesu počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny zostala na rovnakej úrovni. Po príslušníkoch srbského národa, ktorých je necelých šesť miliónov (5.988.150), najpočetnejší sú príslušníci maďarského (253.899), rómskeho (147.604), bosniackeho (145.278) a chorvátskeho (57.900) národnostného spoločenstva. Kompletné výsledky sčítania obyvateľstva by mali byť zverejnené do konca roka 2013.

Okrúhly stôl pre mládežnícke organizácie pôsobiace v slovenských prostrediach
Dňa 12. decembra 2012 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec sa v organizácii Komisie pre spoluprácu s mládežou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnil okrúhly stôl venovaný problematike Zlepšovanie podmienok pre prácu mládežníckych organizácií pôsobiacich v slovenských prostrediach a možnosti ich spolupráce s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. 
štvrtok, 29 november 2012 20:34

III. Seminár pre matrikárov

 
Dňa 28. novembra 2012 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec uskutočnil sa v organizácii Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny III. seminár pre matrikárov. Seminár bol venovaný téme Uplatnenie viacjazyčnosti v práci matrikárov, s osobitným dôrazom na slovenský jazyk.

 Tento seminár je, rovnako ako predchádzajúce dva, výsledkom úsilia organizátora o štandardizáciu postupov v oblasti úradného používania jazyka a písma a dosiahnutie jednotnej praxe v práci matrikárov. Okrem teoretickej časti (prednášky), podujatie malo aj praktickú časť (diskusia) s tým, že dôraz bol na riešení problémov, s ktorými sa matrikári stretávajú v praxi. 
top