Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

štvrtok, 07 apríl 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Dňa 7. apríla 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a výstavby hygienických zariadení v hodnote 300.000,00 rsd, v rámci domu, ktorý roku 2009 kúpila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a na realizáciu svojich aktivít ho používajú Kultúrno umelecký spolok Bratstvo, Miestny odbor Matice slovenskej, Spolok žien Oko a Klub mladých Kasper.

Úspešne ukončená 1.  Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ

Od 1. do 3. apríla v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade prebiehala Konferencia pod názvom CoRIUSS Vojvodina – Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ.

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v piatok 29. 01. 2016 navštívila Obec Šíd, počas ktorej sa najprv v Slovenskom dome v Šíde stretla s predstaviteľmi slovenských kulturných spolkov a cirkevných zborov, miestnych odborov Matice slovenskej a učiteľmi základných škôl z prostredí, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, čiže zo Šídu, Erdevíku, Bingule a Ľuby.

Okrúhly stôl na tému práv národnostných menšín na území mesta Pančevo

Okrúhly stôl pod názvom Práva národnostných menšín v meste Pančevo – Perspektívy, ktorý sa uskutočnil 29. januára 2016 v Mestskej správe Mesta Pančevo bol súčasťou záverečnej konferencie projektu Zhromaždenie pre všetkých.

Zo 4. zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Výsledky súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám

Vo štvrtok 28. mája v Novom Sade zasadala Komisia pre hodnotenie projektov mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

top