Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Prezentácia softvéru určeného na vypracovanie Právnicko-terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa dňa 22. marca 2017 uskutočnila prezentácia softvéru určeného na vypracovanie Právnicko-terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka.

štvrtok, 06 október 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 06. októbra 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie troch Zmlúv o pracovno-technickej spolupráci  a to medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Maticou slovenskou v Srbsku (podpisovateľka predsedníčka Katarína Melegová Melichová) v hodnote 500.000,00 rsd.

Politika rodovej rovnosti v Národnostných radách národnostných menšín

Trojdňový seminár na tému Politika rodovej rovnosti v práci národnostných rád národnostných menšín zorganizoval Centrum pre podporu žien z Kikindy v spolupráci s Misiou OEBS u Srbsku v rámci realizácie projektu  Podpora rodovej rovnosti v rámci Národnostných rád národnostných menšín zorganizoval.

Vo štvrtok 20. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 7. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili o prioritných aktivitách do konca roka.

Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

V pondelok 4. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 6. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili aj o prioritných aktivitách do konca roka.

štvrtok, 30 jún 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 30. júna 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o pracovno-technickej spolupráci medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Slovenským kultúrno osvetovým spolkom Šafárik z Dobanoviec (podpisovateľ predseda spolku Žeľko Čapeľa) v hodnote 200.000,00 rsd.

top