Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

V pondelok 4. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 6. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili aj o prioritných aktivitách do konca roka.

štvrtok, 30 jún 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 30. júna 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o pracovno-technickej spolupráci medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Slovenským kultúrno osvetovým spolkom Šafárik z Dobanoviec (podpisovateľ predseda spolku Žeľko Čapeľa) v hodnote 200.000,00 rsd.

štvrtok, 07 apríl 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Dňa 7. apríla 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a výstavby hygienických zariadení v hodnote 300.000,00 rsd, v rámci domu, ktorý roku 2009 kúpila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a na realizáciu svojich aktivít ho používajú Kultúrno umelecký spolok Bratstvo, Miestny odbor Matice slovenskej, Spolok žien Oko a Klub mladých Kasper.

Úspešne ukončená 1.  Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ

Od 1. do 3. apríla v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade prebiehala Konferencia pod názvom CoRIUSS Vojvodina – Medzinárodná študentská simulácia Komitétu regiónov EÚ.

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v piatok 29. 01. 2016 navštívila Obec Šíd, počas ktorej sa najprv v Slovenskom dome v Šíde stretla s predstaviteľmi slovenských kulturných spolkov a cirkevných zborov, miestnych odborov Matice slovenskej a učiteľmi základných škôl z prostredí, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, čiže zo Šídu, Erdevíku, Bingule a Ľuby.

Okrúhly stôl na tému práv národnostných menšín na území mesta Pančevo

Okrúhly stôl pod názvom Práva národnostných menšín v meste Pančevo – Perspektívy, ktorý sa uskutočnil 29. januára 2016 v Mestskej správe Mesta Pančevo bol súčasťou záverečnej konferencie projektu Zhromaždenie pre všetkých.

top