Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 13 marec 2018 00:00

Stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického, slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického, slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka

Dňa 13. marca 2018 sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo 3. stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického, slovensko-srbského a srbsko slovenského slovníka.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili Anna Vršková, Milina Križanová a Zdenka Valentová Belićová, odborníčky Odelenia pre prekladateľské práce Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, Branislav Kulík predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Mgr. Zuzana Týrová,  DrSc. prof.Dr. Miroslav Vitéz, Saňa Stričiť a Milinka Chrťanová, úradujúca námestníčka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá  a vedúca tímu p. Katarína Rašetová, predsedníčka Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Prítomní sa zhodli, že je prvá časť projektu, ktorá pozostávala z prekladateľskej činnosti a vnášania termínov do softvéru na vypracovanie slovníka, takmer privedená ku koncu. Na tom sa podieľali autorky slovníka Milina Križanová, Zdenka Valentová Belićová a Anna Vršková.

Nakoľko si niektoré termíny vyžadujú bližšie upresnenie obsahu, členovia tímu súhlasili, že je ďalej nevyhnutná podrobná a právna redakcia termínov, ako aj overenie celkového obsahu slovníka, predovšetkým keď ide o zladenie a úpravu softvéru na vypracovanie slovníka. Vzhľadom na skutočnosť, že odborný tím, ktorý je založený v rámci Výboru pre Úradné používanie jazyka a písma NRSNM pozostáva z eminentných odborníkov z oblasti lingvistiky a práva, možno očakávať, že aj tie zvyšné  aktivity budú úspešne zdolané.

V rámci realizácie projektu sa vykoná aj umiestnenie elektronického slovníka  na internetovú stránku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ako aj tlač knižného vydania slovníka, jeho prezentácia a informovanie lokálnych samospráv o tejto odbornej pomôcke.

Realizácia uvedeného projektu Srbsko-slovenský slovník administratívno-právnickej terminológie znamená vypracovanie a vydanie jedinečného diela odbornej právnickej terminológie, ktorým sa zabezpečí vyššia úroveň jazykovej kultúry. Slovník bude obsahovať asi 3000 hesiel a dostupný bude on-line v elektronickej, a tiež aj v knižnej podobe.

Cestovné trovy: 5.327,01 RSD

 

Čítať 928 krát
top