Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

2. Bienále majstrov fotografie v Kysáči

Vernisáž 2. Bienále – Majstri fotografie za prítomnosti mnohopočetných milovníkov fotografického umenia sa uskutočnila 4. júna 2016 v Galérii SND v Kysáči. Realizáciu podujatia finančne podporila NRSNM a výstavu sprevádza kvalitný katalóg.

23. detské divadelné hody 3xĎ v Starej Pazove

Brány detskej divadelnej krajiny známejšie ako 3xĎ v Starej Pazove boli dokorán otvorené 3. júna 2016. Na dosky, ktoré svet znamenajú sa zatúlali malí – veľkí herci Mia Jašová a Miloš Lepšanović a začali sa hrať. Nevedeli však ako festival otvoriť? A preto si na pomoc pozvali svojich ďalších kamarátov Leu Jašovú a Antuna Decha. A tí im zasa poradili, aby si pomoc vyhľadali od dospelých. Nuž tak sa začal otvárací ceremoniál tohtoročnej 23. detskej divadelnej prehliadky...

Stretla sa posudzovacia komisia na hodnotenie projektov Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dňa 30. mája 2016 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie na spolufinancovanie projektov a programov v oblasti ochrany, zveľaďovania a rozvoja kultúry a umenia národnostných menšín v AP Vojvodine na rok 2016.

46. Folklórny festival Tancuj, tancuj... v Hložanoch

Dňa 28. mája 2016 na tradičnom mieste – v areáli hložianskeho amfiteátra sa uskutočnil 46. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

Mladí divadelníci z Pivnice na Slovensku

Súbor Základnej školy 15. októbra a Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, ktorý sa stal víťazom Detského divadelného festivalu 3xĎ v roku 2015, sa za odmenu zúčastnil v dňoch 25. až 27. mája 2016 na pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante na 45. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali.

K zasadnutiam Organizačno-správnej rady divadelného festivalu 3xĎ

Dňa 28. apríla 2016 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo prvé zasadnutie Organizačno-správnej rady 23. Detského divadelného festivalu 3xĎ a ešte raz 19. mája 2016 v SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bolo aj druhé zasadnutie tohto organizačného telesa prehliadky 3xĎ.

top