Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Plán a program práce Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2010
Komisia pre divadelnú činnosť si na tento rok naplánovala dve divadelné
prehliadky:
1. 41. Prehliadka slovenských vojvodinských divadiel – (marec – apríl)
2. XVII Prehliadka detských divadelných súborov 3xĎ – Stará Pazova 
Divadelné prehliadky lokálneho rázu:

DIDA – Pivnica                                              
Festival Zuzany Kardelisovej – Kysáč                        
Memoriál Tomáša Hriešika – Máška – Kovačica    
Memoriál Juraja Ondíka – Stará Pazova    
Naplánované semináre:
 Divadelný tábor,  seminár by mal byť prispôsobený dospelým  
Ostatné programy a projekty:
• Zabezpečiť prepravu pre našich divadelníkov na Seminár pre réžiu v Čadci (august)
• Okrúhly stôl na tému stratégia slovenského divadla vo Vojvodine – (september)
• Založenie redakcie, zbieranie materiálu, konzultácie a prípravy na vydanie knihy História  divadelnej prehliadky Slovákov vo Vojvodine
• Finančná úhrada režisérom, ktorí poskytnú pomoc menším prostrediam vo vytváraní divadelných predstavení
• Dramatizácia prozaického textu

 V pláne Komisie pre divadelnú činnosť je aj formovať Kolégium divadla  (poradový orgán) zostavený podľa možností z divadelných odborníkov a skúsených afirmovaných ochotníkov zo Sriemu, Banátu a Báčky a samozrejme niekto z Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Tento orgán okrem iného by mal možnosť spolu s Umeleckou radou SVD vytvoriť koncepciu a stratégiu týkajúcu sa všetkých zložiek činnosti SVD a doriešiť problémy slovenských ochotníckych divadiel.
Vedúci Komisie pre divadelnú činnosť VPK NRSNM
              Alexander Bako

štvrtok, 06 máj 2010 21:47

45. ročník stretnutia v pivnickom poli

Miroslav Šuster

 V prvomájový víkend prebiehal 45. ročník festivalu slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý sa tradične uskutočňoval v januári, ale pre tohtoročnú neblahú finančnú situáciu, organizátor musel odročiť termín. Zúčastnili sa ho 16. interpréti slovenských ľudových piesní, ktorí krojmi a spevom predstavovali svoje prostredie.
 Odborná porota hodnotiaca spev, teda prednes a autentickosť piesní v zložení Juraj Ferík (predseda), Jarmila Jurovicová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky) udelila nasledujúce ceny:
1. cena odbornej poroty pre interpretáciu piesní: Lýdia Špringeľová (SUS Krajan – Vojvodina)
2. cena odbornej poroty pre interpretáciu piesní: Jaroslava Vršková (SKUS h. J. Čmelíka, Stará Pazova)
3. cena odbornej poroty pre interpretáciu piesní: Marína Zdychanová (DK 3. októbra, Kovačica) a Olivera Gabríniová (SKUS P. J. Šafárika, Nový Sad).

piatok, 30 apríl 2010 09:54

Oznámenie SKUS Šafárik

  V rámci programu venovanému oslavám 90. výročia SKUS–u Pavla Jozefa Šafárika dňa 08. mája 2010 o 19.00 hodine na novosadskom SPENS–e (ul. Sutjeska 2) sa slávnostne otvorí výstava Galérie Babka a Memorialného strediska Dr. Janka Bulíka z Kovačice  na tému Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku a výstavy obrazov a umeleckých diel členov SKUS Pavla Jozefa Šafárika.
    Zároveň sa o 20.00 hodine uskutoční prezentácia knihy Minulosť dneška II., v rámci ktorej sa prítomným predstaví i nová webová stránka spolku.

streda, 28 apríl 2010 09:25

Divadelný vavrín 2010

 V nedeľu 25. apríla sa ukončila 41. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, na  ktorej  počas deväť dní vystúpilo 9 súťažných predstavení (zo Starej Pazovy, Pivnice, ktorá pre prehliadku prichystala dve inscenácie), Kulpína, Kysáča, Silbaša, Kovačice, Padiny), a tri hosťujúce predstavenia (z Popradu, Levoče a Budapešti). Divadelné predstavenia sledovali  a hodnotili tri poroty a to  odborná porota v zložení režisér Ján Makan, scenograf zo Slovenska Peter Jankú, herečka a Jaňa Urbančeková-Fejzulahiová, členovia  poroty obecenstva boli Anna Hansmanová, Boško Bogunović a Anna Snidová a kultúru hovoreného slova sledovala porota v zložení Katarína Melegová-Melichová, Viera Benková a Anna Hansmanová.
 Najprestížnejšiu cenu za najlepšiu divadelnú inscenáciu prehliadky Divadelný vavrín získalo Divadlo VHV scéna z Kovačice s predstavením Biljani Srbljanovićovej Rodinné príbehy v réžii Danky Hriešikovej. Víťazná inscenácia odcestuje na Scénickú žatvu v Martine a cesta bude hradená z prostriedkov NRSNM.

 V Bratislave v dňoch 30.6.2010 až 9.7.2010 bude prebiehať I.ročník Letného kurzu výučby choreografie ľudového tanca, odbornej terminológie v SJ a slovenských realií. Tento desaťdňový kurz bude realizovaný pod finančnou záštitou MS SR a garanciou CDV UK v Bratislave ( pozrieť Na stiahnutie).
 Kurz je určený pre záujemcov od 18 rokov. Vyžaduje motivačný list záujemcu s opísanými skúsenostiami v pôsobení vo folklórnom súbore a uvedením čo sa očakáva od takéhoto kurzu a ako sa chcú využiť poznatky z tohto kurzu. Ďalej treba vyplniť prihlášku a k nej pripojiť odporúčanie s pečiatkou a podpisom predsedu príslušného krajanského spolku. Nominovaný účastník musí garantovať, že má dostatočne skúsenosti v pôsobení vo folklórnom súbore a že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude ďalej odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovavania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
Uzavierka prihlášok je 30.apríla 2010.

sobota, 24 apríl 2010 09:41

45. Stretnutie v pivnickom poli

30. apríla – 2. mája  2010 Pivnica

 45. festival slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorého organizátorom  je SKUS Pivnica z Pivnice sa usporiada v dňoch 30. apríla. až 02. mája 2010 v Pivnici. Predtým sa však ešte uskutočnia aj prípravy a nácviky festivalového orchestru a interprétov.
 
Harmonogram festivalu:

* Nedeľa  18. apríla 2010 - Skúška so spevákmi
         10.00 – 13.00   - Skúška so spevákmi zo Sriemu a z Banátu (v miestnostiach SKUS Pivnica)          
         14.00 – 18.00   - Skúška so spevákmi z Báčky (v miestnostiach SKUS Pivnica)

* Štvrtok  29. apríla 2010 - Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2010 a generálna skúška so spevákmi

        10.00 – 14.00 - Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2010
        17.00            - Generálna skúška so spevákmi (v kinosále)

top