Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov

V Báčskom Petrovci dňa 17. decembra 2016 v Galérii Zuzky Medveďovej bola vernisáž 4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku.

sobota, 10 december 2016 00:00

Jednotná mozaika Srbska

Jednotná mozaika Srbska

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra 2016 v Belehrade  bol po prvýkrát uskutočnený veľtrh venovaný národnostným menšinám pod heslom Jednotná mozaika Srbska.

Druhé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku

Dňa 9. decembra 2016 vo veľkej sieni Obce v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku pod názvom Motivačné aktivity s detským čitateľom.

štvrtok, 08 december 2016 13:43

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých

Podpora divadelnej produkcie pre dospelých je základom kvalitnej prezentačnej činnosti v oblasti kultúry, ktorá je zároveň i prioritným cieľom Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť Výboru pre kultúru.

Výcvik z prípravy programu a rozpočtu z aspektu rodovej rovnosti

V Kovačici v dňoch od 1. do 2. decembra 2016 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE /OEBS, Misia v Srbsku, v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín zorganizovala dvojdňový výcvik na tému prípravy programu a rozpočtu z aspektu rodovej rovnosti v roku 2017.

Finále osláv 150. výročia divadelníctva v Petrovci

V ústredí Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci 30. novembra 2016 sa stretli členovia výboru osláv 150. výročia divadla v Petrovci – Ján Čáni (predseda Iniciatívneho výboru a jeden z autorov koncepcie jubilea), Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka Organizačného výboru), Ján Černák, riaditeľ Divadla VHV Petrovec, Alexander Bako, predseda Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť VPK NRSNM, Jaňa Urbančeková-Fejzulahi, riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka VPK NRSNM.

top