Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 

Výzva 8. Seminár pre umeleckýchvedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý každoročne organizuje Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj... a Výbor prekultúru NRSNM, pre nedostatok finančných prostriedkov bude mať putovný charakter a v dňoch 16. až 23. augusta 2010 bude prebiehať v nasledujúcich  prostrediach v Srbsku:

16. augusta(pondelok)  v  Novom Sade

SKUS P. J.Šafárika

utorok, 03 august 2010 06:56

Správa zo zájazdu Dulovce 2010

 

KUS Petrovská družina - Správa zo zájazdu Dulovce 2010 - 23. O7.-26.07.2010

Detský folklórny súbor v Báčskom Petrovci pôsobí pri KUS Petrovská družina už viac ako 20 rokov. Okrem tanečného súboru pôsobí pri spolku aj divadelný a spevácky súbor ako aj detský orchester. DFS Petrovská družina sa zúčastnil a dosiahol množstvo úspechov na regionálnych, vojvodinských i na celoštátnych folklórnych súťažiach v Srbsku. Niekoľkokrát vystúpil na Slovensku a v Maďarsku. Vlani sa malí tanečníci, orchester a speváci stali laureátmi Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči, za čo sa im dostalo právo zúčastniť sa tohtoročných XIV. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach, na Slovensku. Cestu na Slovensko vyfinancovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Malí tanečníci, hudobníci a speváci Petrovskej družiny na tomto festivale pobudli od 23-26. júla t.r. 
štvrtok, 29 júl 2010 06:13

Dni mesta Banská Bystrica 2010

10. – 12. september 2010 - piatok, sobota, nedeľa

Harmonogramjednotlivých podujatí a programových blokov

10.9.2010 –Piatok
Hradné nádvorie –
priestor za Barbakanom, pri kostole Sv. Kríža

11.00 – 22.00
Vypaľovanie keramiky v originálnejstredovekej peci – postavenie hrnčiarskej pece starou technológioua následné vypálenie rôznych keramických výrobkov

11.00 – 22.00
Detský svet -  cirkusové šapitó, maringotky, obludárium,renesančná karavela, drevený kolotoč, kaukliar, fakír, žonglér, šašovia...

11.00 – 22.00
Rezbárska, hrnčiarska, textilná a drotárskadielňa – možnosť vyskúšať si prácu s prirodzenými materiálmi,ukážky tvorby a remeselnej výroby

11.00 – 22.00
Vojenský tábor mestských žoldnierov –uvidíte všetko, čo žoldnieri vo svojom tábore potrebujú – delá, vojenskúkuchyňu, pečenie diviny, kováčsku dielňu, výrobu a opravu zbraní, výcvik,streľbu, kone .....

21.00 – 23.00
Zlatá éra nemého filmu - premietanie na stenu Barbakanu, staré filmysprevádzané živou klavírnou  hudbou

streda, 28 júl 2010 12:59

Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vypisujú
Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:
1. cena 15.000,00 dinárov
2. cena 10.000,00 dinárov
3. cena 5.000,00 dinárov
Súbeh je otvorený do 1. októbra 2010.
Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, ZORNIČKA, Ul. XIV. VÚSB 4 - 6, 21 470 Báčsky Petrovec.
                                                                         Redakcia časopisu Zornička

streda, 28 júl 2010 05:52

Program SNS 2010

 

1. august 2010 - 8. august 2010

Program 49. Slovenských národných slávností: 
1. augusta 2010 (nedeľa)
19.00 – Otvorenie výstavy Čarovná niť v ruke ženy  (Spolok petrovských žien)

4. augusta 2010 (streda)
20.00 - Venisáž výstavy Klenoty ľudového umenia z Ružomberka s koštovkou vína (Galéria Zlaté remeslá)

5. augusta 2010 (štvrtok)
20.00 - Stretnutie študujúcej mládeže (Slovenský dom, Báčska Palanka)
21.00 - Otvorenie výstavy insitného maliara Jána Bačúra Moje rodisko (Galéria pri jasliach, TGN kútik umenia)

pondelok, 26 júl 2010 05:47

FS Klasy na medzinárodnych festivaloch

 Folklórny súbor Klasy úspešne absolvoval dva medzinárodné festivaly na Slovensku.  Na zájazd vyštartoval 5. júla a od 6. až 8. júla sa zúčastnil 37. Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2010  a od 9. až 11. júla  45. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Na Detvu sa dostali ako minuloročný víťazi Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj a na Akademickú Nitru vďaka spolupráce s FS Zobor, ktorý bol organizátorom festivalu. Boli to náročné festivaly a pre tanečníkov zodpovedné  vystúpenia.

top